Mobile Version Hide

Je maakt waarschijnlijk gebruik van Internet Explorer 6. Deze browser is inmiddels verouderd.
Voor een veilig en betrouwbaar gebruik raden we je aan om over te stappen op een van de volgende browsers:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Informatie over parallelimport (zogenaamde „Grijze invoer“)

Wat is parallelimport?

Onder parallelimport verstaan we het overwegend commercieel invoeren van goederen via een distributieketen waarvoor geen toestemming is gegeven door de fabrikant. De distributieketen van de fabrikant wordt bewust omzeild. Vormen van parallelimport, die ook wel onder de naam „Grijze invoer“ bekend zijn, geschieden zonder overeenstemming daarover met Olympus, en deze producten zijn niet bestemd voor verkoop in Europa.

Olympus werkt uitsluitend samen met erkende handelaren en distributeurs die de goederen namens Olympus in de handel brengen. Een lijst van genoemde erkende handelaren vindt u op onze website onder „Dealer Locator“.

Welk voordeel hebben producten die bestemd zijn voor de Europese markt?

Producten die bestemd zijn voor verkoop in Europa, voldoen aan de Europese normen ten aanzien van bescherming van de consument. De gebruikershandleiding en veiligheidsaanbevelingen zijn opgesteld in de taal van uw land en zijn daardoor voor u volledig duidelijk. Bovendien kunt u uw Olympus-product uit hoofde van de garantie laten repareren bij gekwalificeerde reparateurs. U bespaart zo kosten die u anders zelf zou moeten dragen. Voor producten die bestemd zijn voor de Europese markt, bestaan voor Europa geschikte accessoires. Voor het in gebruik nemen hoeft u dus geen dure extra producten aan te schaffen.

Hoe herken ik parallelimport?

Een eerste indicatie voor parallelimport is de verkoopprijs. De verkoopprijs van een parallelimport ligt vaak ver onder de adviesprijs van de fabrikant. Vervolgens wordt het product gedeeltelijk niet in de originele verpakking geleverd.

Let met name op bij on-line aankopen. Olympus verstuurt haar producten altijd uit de zogenaamde Europese Economische Ruimte (EER). Tot de Europese Economische Ruimte behoren België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Cyprus, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Wanneer een Olympus-product bijvoorbeeld uit Azië verstuurd wordt, dan gaat het duidelijk om een parallelimport.

Parallelimport wordt gedeeltelijk niet rechtsgeldig door de verkoper ingeklaard en belast. De verschuldigde invoerrechten of douanekosten draagt u dan.

Een ander opvallend kenmerk is vaak de omvang van de levering. In de EER is de levering van een Olympus-product altijd op dezelfde manier samengesteld. Wanneer het om een parallelimport gaat, dan kan de meegeleverde accessoire wat soort en formaat betreft afwijken van die in de officiële Olympus Shop en niet geschikt zijn voor de Europese markt.

Verder dient voor elk product, de garantiekaart in het bijzonder gecontroleerd te worden. Wanneer direct duidelijk is dat de garantiekaart niet door Olympus Europa werd uitgegeven, of wanneer die zelfs ontbreekt, dan gaat het bij het gekochte product om een parallelimport. Hier vindt u een voorbeeld van onze garantiekaart.

Welke gevolgen zijn er voor mij bij de aankoop van een product uit een parallelimport?

1. U hebt geen recht op garantie.
2. U kunt het product niet laten registreren voor aanvullende service o.i.d..
3. Deelname aan Europese Promoties is niet mogelijk.
4. U kunt problemen ondervinden bij het instellen van vorderingen tot vergoeding tegen de verkoper, wanneer zijn maatschappelijke zetel buiten de Europese Economische Ruimte ligt.