Mobile Version Hide

Je maakt waarschijnlijk gebruik van Internet Explorer 6. Deze browser is inmiddels verouderd.
Voor een veilig en betrouwbaar gebruik raden we je aan om over te stappen op een van de volgende browsers:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Downloads voor LS‑P4

 • 12-02-2020

  Firmware-update Versie 1.10

  De volgende kenmerken zijn toegevoegd 

  Slate-toon maakt het makkelijker om video en het geluid uit te lijnen tijdens post-productie 

  Test Tone stuurt het referentiesignaal van de audiorecorder naar de camera via een audiokabel voor aanpassing van het opnameniveau op de camera 

  Volumeregeling van compatibele Bluetooth-oortelefoons en luidsprekers 

  Downloaden
 •  

  WAARSCHUWING: apparaat niet loskoppelen van de pc voordat op knop [Voltooien] geklikt is, die getoond wordt helemaal aan het einde van de updatewizard .

 •  

  De firmwareversie van de recorder controleren.

  1. Druk in het scherm Home op de knop [MENU]. 

  2. Druk herhaaldelijk op de knop [-] om het apparaatmenu te selecteren, dat wordt weergegeven met een sleutel en een hamer, en druk dan op de pijltoets rechts. 

  3. Druk herhaaldelijk op de knop [-] om System Info te selecteren, en druk dan op [OK]. 

 •  

  Algemene voorzorgsmaatregelen

  Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor u de update van de recorderfirmware start. 

  - Als de update mislukt, kan de recorder onherstelbaar beschadigd raken. Lees de instructies zorgvuldig door voor u de update uitvoert. 

  - Nadat u de firmware van de recorder hebt bijgewerkt, kunt u de firmware niet meer terugzetten naar een eerdere versie. 

  - Maak een reservekopie van de bestanden in de recorder voor u het updateprogramma start. 

  - Dit updateprogramma voor de firmware is alleen bedoeld voor dit model. 

  - Schakel de stroomtoevoer naar de computer nooit uit terwijl het firmware-updateprogramma loopt. 

  - Schakel de stroomtoevoer naar de recorder nooit uit en koppel de USB-kabel niet los terwijl het firmware-updateprogramma loopt. 

  - Voor het bijwerken van de firmware van de recorder is ten minste 12 MB in het interne geheugen vereist. 

  - Verwijder de microSD-kaart uit de recorder. 

  - Zorg dat u een batterij plaatst voor u de update start. 

 •  

  Installatie-instructies

  Ga als volgt te werk om de firmware voor de recorder bij te werken: 

  1. Download het updatebestand. 

  2. Verbind de recorder door middel van de USB-kabel met een computer die een ondersteund besturingssysteem gebruikt bij de recorder geleverd en wacht tot “Remote“ verschijnt op het LCD-scherm van de recorder. 

  3. Sluit alle programma's die op de computer actief zijn. 

  4. Dubbelklik op het updatebestand om de update te starten. 

  5. Volg de instructies op het scherm. 

  6. Als de update voltooid is, wacht u tot “Remote“ verschijnt op het LCD-scherm van de recorder; daarna mag u de recorder loskoppelen. 

  7. Controleer of de firmwareversie gewijzigd is in het nieuwe versienummer. 

 • Handleiding

  Downloaden
 • Handleiding (Basic)

  Downloaden
 • Conformiteit

  Downloaden