Crisisbeheersing in de zorg – aanpassen aan COVID-19

26.05.2021

Van personeelstekorten en financieringsproblemen tot schijnbaar eindeloze procedure-achterstanden, het crisisbeheer tijdens de COVID-19-pandemie was meedogenloos. Wereldwijd zijn besluitvormers in de gezondheidszorg heldhaftig de uitdaging aangegaan en hebben zo vele levens gered. De kosten voor beheer van noodsituaties in de gezondheidszorg bedragen echter miljarden euro's en blijven stijgen. Hoe kan van ziekenhuisorganisaties worden verwacht dat ze het redden, nu de financiën slinken en duizenden electieve procedures zijn uitgesteld in de loop van het afgelopen jaar? De pandemie heeft ons laten zien dat operationele flexibiliteit de sleutel is tot crisisbeheer, dus kan het combineren van flexibiliteit met digitale en geavanceerde medische technologieën helpen de achterstand van patiënten weg te werken - en tegen de juiste prijs?

Keel, neus en oor, Algemene chirurgie, Gastro-enterologie, Urologie, Gynaecologie, Pulmonologie
  • Informatie delen:

De duizelingwekkende omvang en ernst van de COVID-19-pandemie hebben ertoe geleid dat zorgstelsels ingrijpende veranderingen hebben aangebracht in de manier waarop ze werken. Om tijdens de pandemie een hoog zorgniveau te behouden, hebben ziekenhuizen belangrijke beslissingen moeten nemen over optimaal gebruik van financieringstoewijzingen, inhuur van personeel en loontarieven. Bovendien moest worden gezorgd voor voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Zorgprofessionals maken langere dagen en ervaren meer stress dan ooit tevoren. Daarom bieden ziekenhuizen en klinieken ook de broodnodige geestelijke gezondheidszorg aan eerstelijnspersoneel.

Ziekenhuizen moeten zich aanpassen aan de veranderingen als gevolg van de COVID-19-pandemie en robuuste strategieën voor crisisbeheersing zijn daarbij cruciaal. Dergelijke strategieën, zoals geïmplementeerd door ziekenhuisorganisaties, omvatten een toenemend gebruik van digitale oplossingen voor opleiding van personeel en patiënteneducatie, evenals de invoering van geavanceerde medische technologieën die de aanzienlijke last van clinici verlichten. Door een grotere operationele flexibiliteit en een beter ondersteunend systeem voor het personeel worden zorgverleners door de ziekenhuisorganisatie geholpen om een hoge zorgkwaliteit te handhaven in deze ongekende situatie.

Drie manieren waarop zorgstelsels zich hebben aangepast aan de pandemie

Verbeterde financiering
Om zorgstelsels te ondersteunen in hun strijd tegen COVID-19, hebben overheden in heel Europa het bedrag aan financiering voor kritieke diensten verhoogd en aanzienlijke financiële pakketten ontwikkeld. Deze varieerden van €326 extra per persoon in Litouwen tot €60 - €100 in grotere economieën, zoals Spanje, Italië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 1 . Het grootste deel van deze verhoogde financiering werd verdeeld door ziekenhuisorganisaties om de verhoogde testcapaciteit te financieren, te zorgen voor voldoende PBM-voorraad en om aanvullende welzijnsdiensten en financiële steun aan het personeel te bieden.

In april 2020 heeft de Europese Commissie €3 miljard aan financiering uit de EU-begroting gemobiliseerd, waarvan €2,7 miljard werd gekanaliseerd via het 'Instrument voor noodhulp'. Dit is gebruikt voor financiering van vaccins en behandelingen tegen COVID-19 2 . Andere toepassingen van het Instrument voor noodhulp omvatten €2,5 miljoen voor opleiding van een multidisciplinair bestand van 15.000 zorgverleners in 700 ziekenhuizen, waardoor ze in staat zijn om op intensive care-afdelingen te werken, en €12 miljoen voor 200 UV-desinfectierobots die patiëntenkamers sneller kunnen steriliseren dan bestaande methoden.

Extra capaciteit verwezenlijken
De sterke stijging van het aantal patiënten in 2020 heeft ertoe geleid dat zorgstelsels de capaciteit van hun ziekenhuizen hebben vergroot en in totaal zijn er tijdens de eerste golf van de pandemie in Europa meer dan 70.000 extra bedden op de intensive care (IC) aangebracht 2 . De meeste landen hebben algemene of andere klinische afdelingen omgevormd tot IC-afdelingen, en velen kozen er ook voor om niet-dringende electieve operaties uit te stellen, waardoor een enorm aantal ziekenhuisbedden vrijkwam. De oprichting van militaire veldhospitalen in landen als Estland, Frankrijk en Italië, evenals de ombouw van niet-medische faciliteiten tot IC's in Kroatië, Ierland en Duitsland droegen ook bij aan de capaciteitsvergroting 2 .

Snelle en flexibele werving van personeel
Om de druk te verlichten op het aanwezige personeel dat worstelde om het toegenomen aantal COVID-19-patiënten aan te kunnen, hebben veel Europese landen noodmaatregelen genomen die tijdelijke registratie van nieuw personeel mogelijk maakten 2 . Dit waren onder meer studenten geneeskunde en verpleegkunde, artsen in opleiding, inactieve en gepensioneerde zorgmedewerkers en buitenlandse zorgmedewerkers.

De actuele uitdaging van procedure-achterstanden

Neveneffecten van COVID-19
De grootschalige operationele veranderingen die tijdens de pandemie zijn doorgevoerd, hebben zorgstelsels geholpen om het toegenomen aantal patiënten effectief te verwerken, maar dit heeft ook langetermijngevolgen voor de gezondheidszorg. Personeelswisselingen, het uitstellen van electieve operaties en de ombouw van afdelingen naar IC's begin 2020 zorgden voor een achterstand van niet-dringende electieve procedures - en hoewel veel landen medio 2020 electieve operaties hebben hervat, wachten duizenden patiënten in heel Europa nog steeds op hun behandeling 3 .

Een belangrijke factor die bijdraagt aan deze procedure-achterstanden is de voortdurende herschikking van personeel met overdraagbare vaardigheden, zoals junior chirurgen en OK-verpleegkundigen. Naast het overplaatsen van medewerkers naar verschillende ziekenhuisafdelingen om voor COVID-19-patiënten te zorgen, is het personeel soms ook overgeplaatst naar verschillende regio's in het land, wat de situatie verder verergert 2 .

Digitale oplossingen helpen de procedure-achterstanden aan te pakken
Met recente ontwikkelingen waarbij een grotere betrokkenheid op afstand mogelijk is, hebben patiënten potentieel nieuwe manieren om met hun zorgverlener te communiceren. Digitale platforms, zoals websites en mobiele apps, bieden patiënten informatie en stellen hen in staat op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen.

Een dergelijk platform is bijvoorbeeld de Digital Education Solution (DES) van Olympus en Inhealthcare, dat is ontwikkeld voor patiënten in afwachting van endoscopieprocedures. Deze digitale oplossing streeft ernaar om de diagnostische capaciteit van de NHS in het VK te vergroten, waar uit gegevens blijkt dat de endoscopische activiteit tijdens de piek van de COVID-19-crisis met 95% daalde 3 . Dit systeem biedt persoonlijke patiëntondersteuning en boeiend educatief materiaal in een toegankelijk digitaal formaat. Het helpt de gezondheidsresultaten te verbeteren, het aantal gemiste afspraken te verminderen, eerdere diagnostiek te ondersteunen en de druk op overbelaste ziekenhuizen te verlichten.

Geavanceerde medische technologieën bieden verdere ondersteuning
Er zijn zorgen dat de wijdverbreide inzet van ziekenhuismiddelen voor de bestrijding van COVID-19 een negatief effect heeft gehad op de kwaliteit van de zorg voor andere ziekten zoals kanker. Britse studies wijzen bijvoorbeeld uit dat het lagere aantal coloscopieën dat tussen april en oktober 2020 is uitgevoerd, ertoe heeft geleid dat 3500 minder mensen zijn gediagnosticeerd en behandeld voor darmkanker dan in die periode werd verwacht 4 .

Om clinici te ondersteunen bij het nauwkeurig diagnosticeren van deze patiënten, biedt Olympus geavanceerde endoscopiesystemen, zoals EVIS X1. Met functies zoals Narrow Band Imaging (NBI) en ENDO-AID CADe voor computerondersteunde laesiedetectie, heeft EVIS X1 tot doel het adenoomdetectiepercentage (ADR) te verbeteren en zo het aantal benodigde biopten te helpen reduceren. Door een nauwkeurig en efficiënt hulpmiddel te bieden voor het detecteren van adenomen, kan EVIS X1 ook het ziekenhuisbezoek van patiënten verkorten en uiteindelijk helpen de procedure-achterstand van ziekenhuisorganisaties te verminderen.

Operationele flexibiliteit is de sleutel tot effectieve crisisbeheersing

Procedurele veranderingen hebben de zorgcapaciteit beïnvloed
De procedurele veranderingen waren van cruciaal belang om ziekteverspreiding tegen te gaan, maar hebben in sommige gevallen ook geleid tot een lager zorgvolume van ziekenhuisdiensten. Zo wordt voorspeld dat aanbevelingen voor infectiepreventie en -beheersing voor volledige PBM, patiëntenstroom en kamerreiniging zullen leiden tot een daling van de capaciteit voor procedures zoals endoscopie met meer dan 65% 5 . Dit is een aanzienlijk punt van zorg voor zorgverleners dat van invloed is op patiënten en ook het zorgmanagement.

Implementatie van robuuste COVID-19-screeningprocedures is een belangrijke manier waarop ziekenhuizen de last voor zorgverleners kunnen verlichten, zodat een groter aantal niet-COVID-gerelateerde kritieke procedures kan worden gehandhaafd, ondanks veranderende richtlijnen voor infectiebeheersing.

Aanbieders van medische oplossingen ondersteunen de overgang naar nieuwe of aangepaste procedures

In veel gevallen moesten zorgverleners medische procedures aanpassen om te voldoen aan nieuwe COVID-19-maatregelen. De deskundigheid van het personeel wordt doorlopend beoordeeld, zodat ziekenhuisbeheerders kunnen vaststellen waar personeel mogelijk training nodig heeft over een nieuwe of aangepaste procedure. Zo kan een hoog zorgniveau worden gewaarborgd tijdens perioden met veel patiënten en in situaties waarin bestaand personeel is overgeplaatst.

De pandemie heeft onderstreept hoe waardevol samenwerkingen tussen bedrijven en de gezondheidszorg zijn voor training van personeel. Leveranciers van medische systemen bieden steeds meer ondersteuning voor zorgverleners met opleiding en training op het gebied van geavanceerde medische procedures en veilig en effectief gebruik van producten.

Neem bijvoorbeeld Olympus Continuum. Dit is een online portal dat een scala aan professionele educatieprogramma's en medische experttrainingen biedt. Zorgverleners kunnen zo hun klinische expertise verbreden en een hoog niveau van patiëntenzorg en veiligheid bieden.

Digitale oplossingen kunnen training van personeel ondersteunen
Zorgverleners profiteren ook van vorderingen op het gebied van virtuele gezondheidszorg, met telemonitoringplatforms zoals MedPresence van Olympus, dat samenwerking op afstand tijdens chirurgische operaties mogelijk maakt. Dergelijke systemen bieden essentiële tools voor medische training, maken veilige toegang tot externe experts mogelijk en handhaven de sociale afstand om het risico voor patiënten en zorgverleners te reduceren.

Overzicht
De wereld werd verrast door de snelheid en ernst van de COVID-19-pandemie en zorgstelsels reageerden door snelle en ingrijpende veranderingen aan te brengen in hun manier van werken. Dit redde levens en beschermde medewerkers in vitale zorgberoepen.

Samenwerkingsverbanden met medische technologieleveranciers, zoals Olympus, leveren niet alleen geavanceerde medische apparatuur voor verhoogde procedurele efficiëntie, maar bieden ziekenhuisorganisaties tevens de broodnodige ondersteuning in moeilijke tijden. Of het nu gaat om training van zorgverleners over nieuwe of aangepaste procedures of het gebruik van digitale oplossingen voor patiënteducatie, deze crisisbeheersingsstrategieën kunnen ziekenhuisorganisaties helpen hun procedure-achterstanden weg te werken en ervoor te zorgen dat we beter beschermd zijn en beter voorbereid dan ooit tevoren om de dreiging van infectieziekten te bestrijden.

Referenties

  1. 1.How much additional money are countries allocating to health from their domestic resources? WHO Published 2020. Accessed March 24, 2021.
  2. 2.Health at a Glance: Europe 2020 State of Health in the EU Cycle. OECD and European Union OECD Publishing; 2020
  3. 3.Too long to wait: the impact of COVID-19 on elective surgery The Lancet Rheumatology Lancet Rheumatol. 2021
  4. 4.Impact of the COVID-19 pandemic on the detection and management of colorectal cancer in England: a population-based study. Morris EJA, Goldacre R, Spata E, et al. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2021
  5. 5.Safely restarting GI endoscopy in the era of COVID-19. Hayee B, Thoufeeq M, Rees CJ, Penman I, East J. Gut. 2020;69(12):2063-2070. doi:10.1136/gutjnl-2020-321688