Contact

Waarom: de zorg verandert

De snel veranderende zorgomgeving baart veel zorgverleners zorgen. Nieuwe regelgeving, crisisbeheersing, cyberbeveiliging en vergoedingen zijn slechts enkele van de vele factoren waardoor het zorglandschap steeds in beweging is. Sommige van deze trends en uitdagingen brengen zowel risico's als kansen met zich mee, voor patiënten, voor ziekenhuizen én voor de medische technologie-industrie.

Megatrends in de zorg

Alle onderdelen van zowel het patiënttraject als het zorgmanagement zijn of worden gedigitaliseerd. Denk aan educatie, ziektediagnose en -beheer, training, samenwerkingen tussen zorgprofessionals en afspraakbeheer. Digitalisering brengt veel voordelen met zich mee, maar er moet wel rekening worden gehouden met bijvoorbeeld gegevensbeveiliging.

Lees meer

Het concept van Value-Based Health Care (VBHC) is tegenwoordig algemeen geaccepteerd. Het verhoogt de gezondheid van patiënten en de tevredenheid met de zorg, tegelijk met beheersing en verlaging van de kosten. VBHC kan niet zonder wat struikelblokken worden geïmplementeerd, maar de COVID-19-crisis heeft deze aanpak in de zorg een extra impuls gegeven.

Lees meer

Door de patiënt te beschouwen als klant kan het algehele resultaat van de zorgverlening worden verbeterd, zowel vanuit oogpunt van de patiënt als vanuit de zorgverlener. Patiënten profiteren van meer communicatie en meer betrokkenheid bij hun preventieve zorg. Zorgverleners werken samen met betrouwbare leveranciers en kunnen een betere focus op dienstverlening bieden.

Lees meer

Moderne zorgbudgetten worden door veel factoren beïnvloed, waaronder het snelle tempo van ontwikkelingen in de zorgverlening, stijgende verwachtingen van patiënten en economische invloeden. Consolidatie biedt zorgmanagers de mogelijkheid om uitgaven te verminderen en het budget efficiënter te maken. Op regionaal niveau heeft dit geleid tot samenvoeging van administratieve functies van plaatselijke en regionale ziekenhuizen, en is er een toenemende drang om prestaties te 'benchmarken' ten opzichte van andere zorgverleners.

De zorg wordt steeds internationaler. Ziekenhuizen onderzoeken nieuwe bronnen van inkomsten en patiënten steken de grens over voor medische behandelingen. Samenwerking tussen zorgteams wordt van cruciaal belang. Internationalisering biedt kansen om behandelingen en normen voor patiënten uit te breiden, maar brengt ook risico's met zich mee wat betreft personeel en services die naar het buitenland kunnen verhuizen.

Uitdagingen voor zorgverleners

COVID-19 heeft een ongekend effect gehad op het leveren van zorg. Personeel, budget en faciliteiten zijn allemaal gericht op het beheersen van de crisis. Zorgmanagers worstelen om 'normale' gezondheidszorg te leveren. Tel daarbij op lagere overheidsinvesteringen in de volksgezondheid, lage verzekeringskosten, een grotere vraag naar services met een achterstand in electieve procedures en de stijgende kosten van apparatuur, verbruiksgoederen en services.

Lees meer

Innovaties in de digitalisering van de gezondheidszorg en medische behandelingen en de herinrichting van patiënttrajecten worden belangrijke factoren in het streven naar efficiëntere zorgsystemen. Daarnaast zijn ze essentieel om de reputatie van een ziekenhuis te vergroten en een organisatie als werkgever aantrekkelijk te houden. Nieuwe ultramoderne en disruptieve technologieën kunnen helpen om een voorsprong te nemen op andere ziekenhuisorganisaties.

Lees meer

De zorgsector is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen. Daarom heeft de sector ook vaak te maken met voortdurende veranderingen op het gebied van duurzaamheidsregelgeving. Door nauw samen te werken met zorgverleners, overheden en regelgevende instanties, kunnen leveranciers helpen bij het navigeren door de vaak complexe, nieuwe en steeds veranderende duurzaamheidsregelgeving.

Nu de budgetten voor de gezondheidszorg steeds verder onder druk komen te staan door de COVID-19-crisis, is kostenbeheersing belangrijker dan ooit. Zorgverleners moeten continu de balans zoeken om optimale zorg te bieden tegen aanvaardbare kosten, terwijl ze tegelijkertijd via complexe trajecten vergoedingen moeten regelen. Succesvolle samenwerkingen tussen de industrie en gezondheidszorg kunnen zorgorganisaties helpen bij het optimaliseren van besluitvormingsprocessen voor vergoedingen. Hier profiteren zowel de budgetten als de patiënten van.

Lees meer

Het leven speelt zich steeds meer online af en cyberbeveiliging wordt een steeds belangrijker issue. In de gezondheidszorg wordt dit probleem versterkt doordat patiënt- en persoonsgegevens absoluut beschermd moeten zijn en doordat ziekenhuizen zo soepel mogelijk moeten functioneren. Naarmate de gehele zorgomgeving digitaler, en dus efficiënter, wordt, moet er tegelijkertijd meer aandacht komen voor beveiligde gegevens en processen.

Lees meer

Wat: uw behoeften zijn belangrijk

Laten we samen de uitdagingen het hoofd bieden — in deze turbulente tijden zien we dat uw behoeften voornamelijk in vier aspecten vallen: ECONOMIE, EFFICIËNTIE, VEILIGHEID en REPUTATIE. Deze aspecten zijn nauw met elkaar verbonden, maar zijn daarnaast ook afzonderlijk erg belangrijk. In onze samenwerking streven we ernaar u te helpen met het aspect dat voor u het belangrijkst is.

Vier waarde-aspecten

Economie
Beheer van kosten en cashflow

Effectief beheer van kosten en cashflow staat aan de basis van het succes van elke organisatie. Voor ziekenhuizen is het belangrijk dat de uitgaven laag blijven. Olympus streeft ernaar waarde te leveren die past bij de verschillende economische behoeften van uw organisatie. Bijvoorbeeld door

▪ Verlaging van alternatieve kosten.
▪ Diversificatie van investeringsrisico.
▪ Of simpelweg opbouwen van kostenvoordelen.

Efficiëntie
Proces- en workflowbeheer

De bedrijfsvoering van een ziekenhuis moet tegenwoordig flexibel en wendbaar zijn. Inzicht in de digitale omgeving is belangrijk, evenals aanpassing aan nieuwe manieren van werken, om een continue workflowoptimalisatie te garanderen. We helpen u operationele hiaten te minimaliseren en uw toewijzing van middelen te verbeteren, zodat u kunt profiteren van efficiënter proces- en workflowbeheer:

▪ Hardware-efficiëntie door kruiscompatibiliteit.
▪ Verhoogde procedurele efficiëntie.
▪ Verbeterde communicatiestroom tussen ziekenhuizen en patiënten.

Veiligheid
Welzijn van patiënten en personeel

Olympus streeft ernaar de dagelijkse kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren. Daarvoor ontwikkelen en ontwerpen wij toonaangevende, klinisch geavanceerde en zeer nauwkeurige technologieën en services. Ook het welzijn van medewerkers is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. We maken van veiligheid een absolute prioriteit aan de hand van:

▪ Het geven van trainingen in veel verschillende constructies.
▪ Het vertrouwen van het personeel vergroten om betere patiëntresultaten te behalen.
▪ Uw organisatie helpen om voor elke patiënt de optimale keuze te zijn, zowel wat betreft behandeling als technologie.

Reputatie
Aantrekkelijk en concurrerend

Het concurrentielandschap voor ziekenhuizen is voortdurend in ontwikkeling, waardoor de behoefte ontstaat om zowel voor patiënten als voor personeel aantrekkelijk te blijven. We zetten ons in voor de patiëntervaring via verbeterde communicatie, educatie en beheer van onze systemen en services. Met onze voortdurende geavanceerde innovaties kunnen we de patiëntenzorg van vandaag en van de toekomst ondersteunen en optimaliseren:

▪ Toonaangevende producten en de integratie van KI.
▪ Gemakkelijkere omgang met onze systemen.
▪ Uw talent helpen groeien door middel van onze cursussen.

Hoe: de reis begint hier

Bij Olympus streven wij er elke dag naar om de kwaliteit van patiëntenzorg te verbeteren. Als betrouwbare partner met sterke kernwaarden doen we dit door middel van onze toonaangevende innovatieve technologieën en services, gedegen zakelijke kennis, ons wereldwijde leiderschap op het gebied van medische endoscopie, het uitgebreide service-aanbod en de uitgebreide Medical Expert Training (MET).

Deze basis stelt ons in staat om continu nieuw terrein te verkennen en samen met u als partners oplossingen te ontwikkelen waarbij geen piek te hoog is.

Voorbeelden hoe we samen waarde creëren

EVIS X1 — Let’s Be Clear: een hogere standaard in endoscopie

 • Verbeterde zichtbaarheid kan endoscopische resultaten verbeteren.
 • Achterwaarts compatibel met het actuele Olympus-portfolio.
 • Minder vervanging van gloeilampen dankzij LED-technologie.

Gebruik wat je nodig hebt: een contract voor flexibele samenwerking

 • Volledig transparante kosten.
 • Betalingen op basis van procedures/gebruiksmomenten of vast tarief.
 • Gebruik van middel gedurende contractperiode.

MedPresence - Een veilige virtuele verbinding tussen teams, voor hogere klinische efficiëntie​

 • Efficiënte probleemoplossing en verhoogde productiviteit.
 • End-to-end beveiliging en beveiligde gegevensopslag*.
 • Optimale infectiecontrole door beperkte fysieke aanwezigheid in de OK 1

* Omvat encryptie van MedPresence-videostreams (AES 256-encryptie) en beveiligde gegevensopslag van MedPresence-deelnemers.
1 https://doi.org/10.1016/j.ajic.2018.03.005

Betalen per procedure — afgestemd op individuele behoeften

 • Samenwerking voor betere resultaten.
 • Betalingen op basis van procedures/gebruiksmomenten of vast tarief.
 • Middelen onder eigendom van Olympus — volledige afschrijving en eigendom optioneel.

DEO — verbeterde educatie en beheer van patiënten, van doorverwijzing tot postprocedure

 • Volledige digitalisering van patiënttraject.
 • Voor doorverwijzen, voorafgaande beoordeling, PROM's* en follow-up.
 • COVID-19 symptoomcontrole en patiëntondersteuning.

*Patient Reported Outcome Measures

We willen graag als partners bergtoppen beklimmen, om samen te leren en te groeien

We willen als uw betrouwbare partner op de lange termijn een gezamenlijke reis aangaan en duurzame waarde verwezenlijken voor uw ziekenhuisorganisatie.

Contact & ondersteuning

Neem contact met ons op als u hulp nodig hebt of meer wilt weten over producten of oplossingen van Olympus. Wij helpen u graag.