Het PLASMA-systeem

Het PLASMA-systeem is de slimme keuze voor een veilige, bewezen en kosten- en tijdbesparende therapie voor patiënten met BPH en NMIBC. 15,18 Het systeem kan naar elke wens worden aangepast dankzij optimale interactie tussen de continue uitbreidende reeks van proceduregerichte PLASMA-elektroden en een intelligente hoogfrequentiegenerator.

PLASMA bepaalt de norm voor innovatieve, individuele BPH-behandeling.

De veilige keuze

Vergelijkbaar klinisch resultaat met verbeterd veiligheidsprofiel in vergelijking met M-TURP
Vergeleken met monopolaire TURP biedt het PLASMA-systeem (TURis) gelijkwaardige doeltreffendheid 8,15 met maximale flow rate (Qmax), resectiegewicht/radicaliteit, PVR (residuaal volume), IPSS (internationale score voor prostaatsymptomen) en IIEF-5 (internationale index voor erectiefunctie).


In vergelijking met monopolaire technologie beschikt het PLASMA-systeem echter over een gunstiger peri-operatief veiligheidsprofiel, met name wat betreft manifestatie van het TUR-syndroom, frequentie van bloedtransfusies en de verhouding stolselretentie. 18

De individuele keuze

Meerdere behandelopties voor elke individuele patiënt

PLASMA biedt oplossingen voor verschillende prostaatgroottes, anatomieën en patiëntprofielen om voor elke patiënt de beste klinische resultaten te bewerkstelligen. Denk bijvoorbeeld aan hoogrisicopatiënten en patiënten die antegrade ejaculatie willen behouden. PLASMA is daarom het antwoord in deze tijd van steeds persoonlijkere chirurgische behandelingen.

Behandelopties omvatten:

Resectie met resectielissen in verschillende maten en hoeken

Vaporisatie met ovale en ronde vaporisatiekoppen

Enucleatie met een speciale lis.

"Met PLASMA kan elke chirurg de meest geschikte behandeloptie voor de patiënt toepassen, aangezien hij/zij kan kiezen tussen een resectie, een vaporisatie en een enucleatie, naargelang de behoeften en het profiel van de patiënt. De techniek kan bovendien zelfs tijdens de procedure worden gewijzigd." (Januari 2017)


Prof. Dr. Jörg Raßler
Afdeling urologie, St. Elisabeth-Krankenhaus, Leipzig

De bewezen keuze

Aanbevolen door de EAU en klinisch onderzocht

PLASMA wordt aanbevolen en is klinisch onderzocht. In de richtlijnen voor 2016 wordt PLASMA (TURis/bipolaire resectie) door de EAU aanbevolen als een van de eerste keuzes voor alle prostaatgroottes.

PLASMA is het meest wijdverbreide en grondig onderzochte alternatief voor monopolaire TURP. Huidig wetenschappelijk bewijs omvat 15 hoogwaardige RCT's die specifiek met Olympus PLASMA zijn uitgevoerd. 15,18

De richtlijnen vermelden bovendien dat de PLASMA-resultaten op de korte en middellange termijn vergelijkbaar zijn met de resultaten voor monopolaire TURP. PLASMA beschikt echter over een gunstiger peri-operatief veiligheidsprofiel dan monopolaire TURP.

De efficiënte keuze

Lagere kosten dankzij korter verblijf in het ziekenhuis en minder heropnames in vergelijking met M-TURP

De verbetering wat betreft klinische resultaten kan bovendien de algehele kosten voor ziekenhuisopname en heropname aanzienlijk terugbrengen. In de staafdiagram ziet u de mogelijke kostenbesparing met PLASMA in vergelijking met monopolaire TURP voor jaarlijks 100 patiënten.

De hogere kosten van verbruiksartikelen en bedrijfsmiddelen (onderste staven) voor PLASMA worden gecompenseerd door besparingen op het gebied van complicaties, ziekenhuisopname en heropname (bovenste staven) naar aanleiding van verbeterde klinische resultaten.

Een economische analyse, gepubliceerd in een richtlijn van NICE, en gevolgd door een volgende publicatie, laat een mogelijke besparing zien van wel 21% als wordt overgeschakeld van monopolaire naar PLASMA-technologie. 15

PLASMA-PROCEDURES VOOR BPH

PLASMA-resectie

Transurethrale resectie blijft de meest gebruikte behandeling voor BPH en NMIBC. Voor PLASMA-resecties wordt met behulp van bipolaire HF-stroom de PLASMA-corona gecreëerd waarmee prostaat- of blaasweefsel wordt gevaporiseerd.

Voordelen

Robuust veiligheidsprofiel in vergelijking met monopolaire resectie (geldt voor alle PLASMA-procedures) 5

Hoge ablatiesnelheid van weefsel 23,24,25

Preciezer snijden en coaguleren in vergelijking met monopolaire resectie 26

Korte leercurve 27

Stelt de chirurg in staat om de seksuele functie te behouden, met inbegrip van antegrade ejaculatie, met behulp van de resectietechniek voor ejaculatiebehoud 28

Hoogwaardige pathologische monsters

Aanbevolen resectie-elektroden

Naast het toepassen van verschillende technische benaderingen (zoals Nesbit en Barnes) kunnen resecties worden uitgevoerd met gebruik van talrijke kleurgecodeerde elektroden voor prostaat- en blaasprocedures. Welke keuze wordt gemaakt, hangt af van de betreffende procedure en gebruikte optieken. Specifiek geldt:

 • kleine liselektroden zijn met name geschikt voor behandeling van blaastumoren;
 • middelgrote liselektroden zijn de standaardlissen en worden gebruikt bij meer dan 80% van alle TUR's;
 • grote liselektroden maken, dankzij hun grootte, snellere en soepelere operaties mogelijk, met name voor grote prostaten; en
 • gehoekte liselektroden maken betere toegang tot de anterior blaaswand mogelijk.

PLASMA-vaporisatie

PLASMA-vaporisatie biedt een veilige en gebruiksvriendelijke oplossing voor de procedurele behoeften van TUR-weefselbeheer, waarbij het weefsel wordt gevaporiseerd door geënergetiseerd gas.

De nieuwe, optimale vorm van de vaporisatie-elektrode is ovaal en in combinatie met de eenvoudig aan te leren 'zweeftechniek' is hiermee effectieve, snelle ablatie en vrijwel bloedloze, soepele weefselvaporisatie mogelijk.

Voordelen

 • Ideaal voor kleine tot middelgrote prostaten
 • Minder ernstige complicaties in vergelijking met TURP 6
 • Minder heropnames in vergelijking met TURP 7
 • Korter verblijf in het ziekenhuis in vergelijking met TURP 21
 • Doorlopende, veilige hemostase
 • Mogelijkheid van poliklinische opname dankzij kortere katheterisatietijden en ziekenhuisverblijven 21
 • Aangetoond gebruik bij patiënten die antistollingsmiddelen gebruiken 22
 • Duidelijk en ongehinderd zicht tijdens de operatie omdat weefsel en laserimpulsen het zicht niet belemmeren
 • Aanzienlijk lagere materiaalkosten in vergelijking met fotoselectieve vaporisatie (PVP)

Aanbevolen vaporisatie-elektroden

Dankzij de optimale vorm is met de nieuwe Plasma-OvalButton 21% snellere vaporisatie mogelijk in vergelijking met de bestaande PlasmaButton (rond).*

* Interne labtests van Olympus

PLASMA-enucleatie

Deze revolutionaire techniek maakt gebruik van de natuurlijke anatomie door prostaatweefsel uit het kapsel te 'pellen'. Zodra de juiste lagen zijn gelokaliseerd, wordt elke prostaatkwab in één stuk uitgepeld. Voor volledige enucleatie worden de kwabben in de blaas geduwd, waar ze met behulp van een morcellator worden gefragmenteerd.

Bij onvolledige enucleatie zijn de verwijderde kwabben nog steeds verbonden met het kapsel via een adenoombrug en worden deze vervolgens met een PLASMA-lis weggesneden. Voor de behandeling van grote prostaten biedt transurethrale enucleatie met bipolaire energie (TUEB) een alternatief voor laserenucleatie.

Voordelen

 • Behandeling van alle prostaatgroottes met uitstekend weefselbehoud voor pathologisch onderzoek
 • Zo nodig volledige excisie van de belemmerende adenoom tot aan het prostaatkapsel
 • Minimaal intra-operatief bloedverlies 29,30
 • Kortere katheterisatietijd en ziekenhuisverblijf in vergelijking met resectie en open prostatectomie (OP)

PLASMA-enucleatie in vergelijking met bipolaire resectie

 • Groter gewicht weggesneden prostaat 29
 • Betere resultaten wat betreft postoperatief herstel op de lange termijn in IPSS, QoL, Qmax en PVR (36, 48, 60 maanden) 29

PLASMA-enucleatie in vergelijking met open prostatectomie

 • Minder afname van hemoglobine en minder bloedtransfusie 11
 • Hogere score op de International Index of Erectile Function (IIEF-5) na 12 maanden 11
 • Minder complicaties, korter herstel en tevredenstellende nazorgsymptomen 19

Aanbevolen vaporisatie-elektroden

Dankzij de optimale vorm is met de nieuwe Plasma-OvalButton 21% snellere vaporisatie mogelijk in vergelijking met de bestaande PlasmaButton (rond).*

* Interne labtests van Olympus

Natuurlijk voorkomen van PLASMA

PLASMA komt veel voor in onze wereld en is in verschillende variaties aanwezig in de natuur. Het komt met name voor in atmosferische en buitenaardse fenomenen, zoals de zon, en is zelfs verantwoordelijk voor het poollicht.

"PLASMA is een technologie waarmee fijne biopsie-openingen, resectie van grote adenomen en efficiënte coagulatie mogelijk is. Dankzij deze techniek verandert de resectoscoop in een universeel hulpmiddel voor de afvoerende urinewegen." (Januari 2017)


Prof. Dr. Jörg Raßler
Afdeling urologie, St. Elisabeth-Krankenhaus, Leipzig

Ervaar PLASMA live zelf

Hebt u belangstelling in de slimme keuze voor een veilige, bewezen en kosten- en tijdbesparende therapie voor patiënten met BPH en NMIBC? Vraag een live demonstratie van het PLASMA-systeem aan. Dan zal een vertegenwoordiger van Olympus contact met u opnemen.

Uw bericht

Olympus respecteert uw privacy. Zie a.u.b. onze  Privacyverklaring voor meer informatie over hoe we uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te kunnen beantwoorden.
* Verplichte velden

References

 1. 1.Effects of bipolar and monopolar transurethral resection of the prostate on urinary and erectile function: a prospective randomized comparative study. Akman T, et al. BJU Int 2013;111:129–36.
 2. 2.A European multicenter randomized noninferiority trial comparing 180 W GreenLight XPS laser vaporization and transurethral resection of the prostate for the treatment of benign prostatic obstruction: 12-month results of the GOLIATH study. Bachmann A et al. J Urol. 2015 Feb;193(2):570-8.
 3. 3.Bipolar transurethral resection in saline vs traditional monopolar resection of the prostate: results of a randomized trial with a 2-year follow-up. Chen Q et al. BJU Int 2010;106:1339–43.
 4. 4.Bipolar transurethral resection in saline system versus traditional monopolar resection system in treating large-volume benign prostatic hyperplasia. Chen Q et al. Urol Int 2009;83:55–9.
 5. 5.EAU Guidelines on Management of Non-Neurogenic Male Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS), incl. Benign Prostatic Obstruction (BPO). EAU Guidelines
 6. 6.Complications and clinical outcome 18 months after bipolar and monopolar transurethral resection of the prostate. Fagerström T et al. J Endourol. 2011 Jun; 25(6):1043-9.
 7. 7.Bipolar PLASMA vaporization vs monopolar and bipolar TURP–a prospective, randomized, long-term comparison. Geavlete B et al. Urology 2011;78: 930–935.
 8. 8.Guidelines on the management of non-neurogenic male lower urinary tract symptoms (LUTS), incl. benign prostatic obstruction (BPO). Gravas S et al.
 9. 9.A prospective randomized study comparing monopolar and bipolar transurethral resection of prostate using transurethral resection in saline (TURIS) system. Ho HS et al. Eur Urol 2007;52:517–22.
 10. 10.Incidence of urethral stricture after bipolar transurethral resection of the prostate using TURis: results from a randomised trial. Komura K et al. BJU Int 2015;115:644–52.
 11. 11.Endoscopic enucleation versus open prostatectomy for treating large benign prostatic hyperplasia: a metaanalysis of randomized controlled trials. Li M et al. PLoS One 2015 Mar 31;10(3):e0121265. eCollection 2015.
 12. 12.Bipolar Resection in Saline – An Alternative Surgical Treatment for Bladder Outlet Obstruction? Michielsen DPJ et al. in: European Urology 178 (2007) November: 2035-2039.
 13. 13.Bipolar transurethral resection in saline: the solution to avoid hyponatraemia and transurethral resection syndrome. Michielsen DC et al. Scand J Urol Nephrol 2010;44: 228–35.
 14. 14.Urethral strictures and bipolar transurethral resection in saline of the prostate: fact or fiction? Michielsen DP et al. J Endourol 2010;24:1333–7.
 15. 15.The TURis system for transurethral resection of the prostate. National Institute for Health and Care Excellence. NICE medical technology guidance MTG23. February 2015
 16. 16.GreenLight XPS for treating benign prostatic hyperplasia. National Institute for Health and Care Excellence. NICE medical technology guidance MTG29. June 2016.
 17. 17.Transurethral Bipolar Enucleation of the Prostate Is an Effective Treatment Option for Men With Urinary Retention. Tracey JM et al. Urology. 2016 Jan;87:166-71. doi: 10.1016/j.urology.2015.10.011. Epub 2015 Oct 21.
 18. 18.Economic value of the TURis system for treatment of benign prostatic hyperplasia in England and Wales: systematic review, meta-analysis and cost-consequence model. Treharne C et al. EU Focus, March 2016
 19. 19.Bipolar PLASMA enucleation of the prostate vs open prostatectomy in large benign prostatic hyperplasia cases - a medium term, prospective, randomized comparison. Geavlete B et al. BJU Int. 2013 May;111(5):793-803.
 20. 20.“Button type” bipolar Plasma vaporisation of the prostate compared with standard transurethral resection: a systematic review and meta-analysis of short-term outcome studies. Wroclawski ML et al. BJU Int. 177 (2016): 662–668.
 21. 21.Transurethral resection (TUR) in saline PLASMA vaporization of the prostate vs standard TUR of the prostate: “the better choice” in benign prostatic hyperplasia? Geavlete B et al. BJUI 106 (2010): 1695–1699.
 22. 22.Surgical management of BPH in patients on oral anticoagulation: transurethral bipolar PLASMA vaporization in saline versus transurethral monopolar resection of the prostate. Delongchamps NB et al. Canadian Journal of Urology 18 (2011): 6007–6012.
 23. 23.A prospective, randomized clinical trial comparing plasmakinetic resection of the prostate with holmium laser enucleation of the prostate based on a 2-year followup. Chen YB et al. J Urol. 2013 Jan;189(1):217–22.
 24. 24.Holmium laser enucleation versus bipolar resection of the prostate: a prospective randomized study. Which to choose? Fayad AS et al. J Endourol. 2011 Aug;25(8):1347–52.
 25. 25.Comparison of outpatient versus inpatient transurethral prostate resection for benign prostatic hyperplasia: Comparative, prospective bi-centre study. Kim JH et al. Can Urol Assoc J. 2014 Jan–Feb;8(1–2):E30-5.
 26. 26.Histologic Effects of the GYRUS Resection System Versus Standard Electrocautery Resection in the Treatment of Bladder Tumors. Moy ML et al. J Endourol 15 (suppl 1): A63, 2001.
 27. 27.Management of large prostatic adenoma: Lasers versus bipolar transurethral resection of prostate. Gupta NP et al. Indian J Urol (2013) Jul;29(3): 225–35.
 28. 28.Ejaculation-preserving transurethral resection of prostate and bladder neck: short- and long-term results of a new innovative resection technique. Alloussi SH et al. J Endourol. 2014 Jan;28(1):84–9.
 29. 29.Electrosurgical enucleation versus bipolar transurethral resection for prostates larger than 70 ml: a prospective, randomized trial with 5-year followup. Zhu L et al. J Urol. 2013 Apr;189(4):1427–31.
 30. 30.A study comparing plasmakinetic enucleation with bipolar plasmakinetic resection of the prostate for benign prostatic hyperplasia. Liao N, Yu J. J Endourol. 2012 Jul;26(7):884–8.

Contact & ondersteuning

Neem contact met ons op als u hulp nodig hebt of meer wilt weten over producten of oplossingen van Olympus. Wij helpen u graag.