Algemene chirurgie UNIEKE HYBRIDE TECHNOLOGIE

Deze combinatie verdubbelt uw energie en vormt de nieuwe norm voor het toepassen van geavanceerde energie in de operatiekamer.

Ontdek het portfolio Contact opnemen

Verdubbel uw energie

Ontdek het unieke THUNDERBEAT-portfolio – veiligheid en snelheid van de volgende generatie

Olympus streeft ernaar om innovatieve energieoplossingen te leveren die de chirurgische veiligheid en veelzijdigheid van instrumenten waarborgen. Dit leidt tot efficiënte en gestroomlijnde operaties met optimale resultaten voor de patiënt.

THUNDERBEAT is het eerste en enige geavanceerde energiesysteem ter wereld dat tegelijkertijd twee veelgebruikte energievormen aan weefsel levert:

 • Ultrageluidenergie voor superieure dissectie en snel snijden
 • Geavanceerde bipolaire energie voor veilige hemostase en afdichting van bloedvaten met een maximale diameter van 7 mm

Nieuwe THUNDERBEAT TYPE S met Intelligent Tissue Monitoring

Met de introductie van de nieuwe generatie THUNDERBEAT Type S wordt het unieke concept van hybride energietechnologie naar een hoger niveau getild.

Met de ontwikkeling van de innovatieve Type S coating en het revolutionaire veiligheidssysteem Intelligent Tissue Monitoring (ITM) is Olympus erin geslaagd om het temperatuurprofiel van het instrument met 26,9%1 te verbeteren.

Dit nieuwe concept van optimale temperatuurbeheersing maakt gerichte en efficiënte energie-afgifte mogelijk, voor verbeterde veiligheid en snelheid.

1Gegevens in archief, Olympus Cooperation

THUNDERBEAT symboliseert de nieuwste ontwikkeling op het gebied van energiegebruik in operaties en stelt chirurgen in de gelegenheid om tijdens de ingreep aanzienlijk efficiënter te werken. Voor de patiënt kan de anesthesie worden verkort en het zorgteam kan de ingreep sneller afronden.

Jeffrey W. Milsom Colorectale Chirurgie en hoogleraar chirurgie aan
NewYork-Presbyterian Hospital / Weill Cornell Medical College in New York City

Procedures

Colorectaal

Dissectie van het mesocolon en ligatie van grote bloedvaten

Dankzij de fijne tip van THUNDERBEAT is laagspecifieke en delicate dissectie van het mesocolon mogelijk, terwijl de superieure hemostase bijdraagt aan:

 • Het vermijden van mogelijke bloedingen of indien nodig direct op reageren
 • een veilige en betrouwbare afdichting van grote bloedvaten bewerkstelligen

Dit leidt tot verbeterd zicht op chirurgische vlakken, hetgeen met name essentieel is tijdens een totale mesorectale excisie (TME) om een zeer nauwkeurige dissectie te realiseren ter bescherming van belangrijke zenuwen.

Optimaal zicht, mogelijk gemaakt door veilige beheersing van bloedingen en precieze dissectie waarbij de juiste lagen worden aangepakt, leidt tot een laag risico op complicaties.

De video links toont een nieuwe transanale benadering als een voorbeeld.

Mobilisatie van het colon en flexurae

Met THUNDERBEAT is een ultraprecieze en laagspecifieke dissectie mogelijk dicht bij de colon en dit verkleint het risico op beschadiging van omliggende organen bij de flexurae.

Het concept van hybride technologie biedt snelle en veilige mobilisatie, hetgeen een meer gestroomlijnde operatie oplevert en daarmee tijd kan besparen.

Lever

Parenchymateuze transsectie

Voor precieze expositie en transsectie van meerdere juiste vaatstructuren in het kwetsbare weefsel van de lever maakt de superieure hemostase van THUNDERBEAT een ongekend snelle en effectieve transsectie van het parenchymweefsel mogelijk. Kleine en middelgrote bloedvaten en galwegen worden op efficiënte wijze afgedicht om lekken van gal of grote bloedingen te voorkomen en de benodigde visualisatie te handhaven.

Met de extra optie voor voorcoagulatie en toepassing van secundaire hemostase met THUNDERBEAT is minder bloedverlies mogelijk en zelfs aannemelijk.

Dissectie van grote bloedvaten

Dankzij de fijne en slanke tip is een delicate dissectie van het ligamentum hepatoduodenale en het parenchym mogelijk. Dankzij een dergelijke ultraprecieze dissectie kan de chirurg de grote bloedvaten uiterst precies blootleggen en isoleren terwijl het risico op beschadiging van belangrijke structuren wordt verkleind.

Omdat het gebruik van meerdere instrumenten niet nodig is, is een veilige en meer gestroomlijnde operatie mogelijk.

Bariatrie

Gastric Sleeve Procedure

De superieure hemostase van THUNDERBEAT biedt uitzonderlijk snelle mobilisatie van de maag, bij het doornemen van de kleine gastro-epiploïsche vaten langs de grote curvatuur. In de soms vetrijke en smalle ruimte tussen de maag en de milt is een nauwkeurige dissectie mogelijk dankzij de fijne en slanke tip, terwijl de geavanceerde bipolaire component leidt tot een veilige en betrouwbare afdichting van de vasa brevia.

Laag risico op bloedingen en verbeterd complicatiebeheer indien nodig.

Gastric bypass

Het veelzijdige instrument levert superieure hemostase en een fijne tip, voor een precieze en bloedloze dissectie van het mesenterium. Bovendien biedt het instrument vereenvoudigde opening van anatomische vensters (bijvoorbeeld bij gastrotomie of enterotomie) en een sterke grijpkracht voor het vastpakken van de darmlussen.

Omdat het gebruik van aanvullende instrumenten niet nodig is en omdat het zicht is verbeterd, is een meer gestroomlijnde operatie mogelijk, waarmee tijd kan worden bespaard!

Schildklier

Ligatie van schildkliervaten

De ongeëvenaarde combinatie van ultrageluidenergie en geavanceerde bipolaire energie in de SEAL & CUT-modus van THUNDERBEAT maakt precieze ligatie en transectie mogelijk van alle schildklierslagaders en -aders in de laterale rand van de schildklier en in de boven- en onderpool. Zo wordt een snelle en bloedloze mobilisatie van de schildklier verkregen.

De resulterende krachtige coagulatie en verbeterde zichtbaarheid kunnen leiden tot een meer gestroomlijnde operatie, waarmee tijd kan worden bespaard.

Expositie van zenuwen en de schildklier losmaken van de trachea

Dankzij de zeer fijne en slanke tip kan de vagina carotica voorzichtig worden geopend, waardoor de nervus vagus wordt blootgelegd. Bovendien is precieze en voorzichtige dissectie van de tracheale adhesies mogelijk.

Omdat er geen andere instrumenten nodig zijn en de zichtbaarheid is verbeterd, is een meer gestroomlijnde operatie mogelijk, waarmee tijd kan worden bespaard.

Geavanceerde functies en voordelen

Intelligent Tissue Monitoring

Het revolutionaire veiligheidssysteem is de eerste en enige automatische stopfunctie ter wereld voor technologieën met ultrageluidenergie:

 • Aanzienlijk lagere residuele temperatuur van de ultrageluidsonde
 • Snellere en meer gestroomlijnde operaties mogelijk
 • Verbeterde duurzaamheid van instrumenten

Primaire hemostase en veilige vaatafdichting

Door gelijktijdig gebruik van de gecombineerde energietypen van de THUNDERBEAT SEAL & CUT-modus zijn veilige coagulatie en snelle weefseltranssectie mogelijk. Er zijn minder stappen voor vaatligatie nodig dankzij de mogelijkheid van precoagulatie en dankzij het betrouwbaar doorsnijden en afdichten van bloedvaten van 7 mm.

Secundaire hemostase

Mogelijkheden van de THUNDERBEAT SEAL-modus zonder gelijktijdig snijden:

 • Onmiddellijk afdichten van secundaire bloedingen
 • Beheersing van diffuse bloedingen met puntcoagulatie
 • Voorcoagulatie van bloedvaten door precieze afgifte van geavanceerde bipolaire energie

Superieure dissectie met optimale temperatuurbeheersing

THUNDERBEAT zorgt voor zowel scherpe als stompe dissectie van de juiste anatomische lagen, ook op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals diep in het bekken. De nieuwe THUNDERBEAT Type S technologie maakt nauwkeurig gerichte vermogensafgifte dicht bij vitale structuren mogelijk, hetgeen minder schade aan omliggend weefsel veroorzaakt door thermische spreiding.

Het allersnelste snijden van weefsels

De unieke hybride technologie zorgt voor een synergistisch effect dat leidt tot een ongekend snelle weefseltranssectie.

Deze snelle prestaties in combinatie met minder onderbrekende instrumentverwisselingen leiden tot lagere operatietijden en zorgen ervoor dat de chirurg zich gedurende de ingreep geheel op het opereren kan richten.

Allesomvattende veelzijdigheid

De innovatieve tip en de ergonomische handgreep maken de THUNDERBEAT tot een werkelijk multifunctioneel instrument:

 • Atraumatisch vastpakken en uniforme weefselcompressie
 • Hoge openingskracht van de tip voor stompe dissectie
 • Snelle en betrouwbare hemostase
 • Verminderde mistproductie voor beter zicht

Ervaar het zelf

Ontdek het unieke THUNDERBEAT-portfolio. Neem contact met ons op. Dan neemt een vertegenwoordiger van Olympus vervolgens contact met u op.

Uw bericht

Olympus respecteert uw privacy. Zie a.u.b. onze  Privacyverklaring voor meer informatie over hoe we uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te kunnen beantwoorden.
* Verplichte velden

Downloads

Klinisch bewijs

 1. 1.Safety and efficacy of new integrated bipolar and ultrasonic scissors compared to conventional laparoscopic 5-mm sealing and cutting instruments. Seehofer et al. Surg Endosc. 2012 Sep;26(9):2541-9. doi: 10.1007/s00464-012-2229-0. Epub 2012 Mar 24.
 2. 2.Pilot study of pulmonary arterial branch sealing using energy devices in an ex vivo model. Liberman et al. J Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Dec;148(6):3219-23. doi: 10.1016/j.jtcvs.2014.05.089. Epub 2014 Jul 19.
 3. 3.Ultrasonic, bipolar, and integrated energy devices: comparing heat spread in collateral tissues. Applewhite et al. J Surg Res. 2017 Jan;207:249-254. doi: 10.1016/j.jss.2016.06.077. Epub 2016 Jul 5
 4. 4.Evaluation of the safety, efficacy, and versatility of a new surgical energy device (THUNDERBEAT) in comparison with Harmonic ACE, LigaSure V, and EnSeal devices in a porcine model. Milsom et al. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2012 May;22(4):378-86. doi: 10.1089/lap.2011.0420. Epub 2012 Feb 24.
 5. 5.A prospective trial evaluating the clinical performance of a novel surgical energy device in laparoscopic colon surgery. Milsom et al. Surg Endosc. 2015 May;29(5):1161-6. doi: 10.1007/s00464-014-3783-4. Epub 2014 Aug 27.
 6. 6.TransOral endoscopic UltraSonic Surgery (TOUSS): a preliminary report of a novel robotless alternative to TORS. Fernández et al. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Dec;272(12):3785-91. doi: 10.1007/s00405-014-3423-6. Epub 2014 Dec 16.
 7. 7.Evaluation of Vessel Sealing Performance Among Ultrasonic Devices in a Porcine Model. Tanaka et al. Surg Innov. 2015 Aug;22(4):338-43. doi: 10.1177/1553350615579730. Epub 2015 Apr 7.
 8. 8.Thermal injury of the recurrent laryngeal nerve by THUNDERBEAT during thyroid surgery: findings from continuous intraoperative neuromonitoring in a porcine model. Kwaket al. J Surg Res. 2016 Jan;200(1):177-82. doi: 10.1016/j.jss.2015.06.066. Epub 2015 Jul 6.
 9. 9.Comparison of the harmonic focus and the thunderbeat for open thyroidectomy. Van Slycke et al. Langenbecks Arch Surg. 2016 Sep;401(6):851-9. doi: 10.1007/s00423-016-1448-6. Epub 2016 May 25.
 10. 10.Postoperative efficacy and safety of vessel sealing: an experimental study on carotid ateries of the pig. Berdah et al. Surg Endosc. (2012) 26(8):2388-2393