Hoe NBI werkt

Olympus Narrow Band Imaging (NBI) is een optische technologie die geschikt is voor verschillende medische disciplines en waarmee de kleinste patronen in bloedvaten en slijmvliesweefsel zichtbaar worden gemaakt. NBI gebruikt uitsluitend golflengtes die door hemoglobine worden geabsorbeerd voor maximaal contrast. In verschillende onderzoeken wordt de klinische waarde van NBI benadrukt, met name bij detectie van kanker en karakterisering van verdachte slijmvliesgebieden. In vergelijking met witlicht-endoscopie zijn de beelden van capillaire vaten minder wazig en wordt de mogelijkheid op het missen van een laesie verkleind.

Klinische en praktische voordelen van NBI

  • Eén platform voor het gehele ziekenhuis
  • Betere uitkomsten in de behandeling van patiënten dankzij vroegtijdige detectie van kanker en slijmvliesveranderingen
  • In-situ karakterisering van weefsel wordt werkelijkheid tijdens coloscopie
  • Geen voorbereiding nodig – de technologie is met één druk op de knop beschikbaar
  • Er is uitgebreide training beschikbaar online en ook bij u op locatie. Door professionele trainers

NBI met EVIS EXERA III
Meer mogelijkheden voor een nauwkeurige diagnose

Het geavanceerde EVIS EXERA III video-endoscopiesysteem van Olympus beschikt over verbeterde NBI-technologie. Ieder onderdeel is verbeterd om de best mogelijke beelden te realiseren. Door de combinatie van een helderdere lichtbron, een gevoeligere CCD en 3D-ruisonderdrukking biedt het gehele systeem tot tweemaal de kijkbare afstand, vergeleken met EVIS EXERA II. Dit geeft u veel meer flexibiliteit en helpt u uw endoscopische onderzoek sneller te laten verlopen.

Het resultaat
Verbeterde detectie en nieuwe perspectieven voor diagnostische workflows.

Oesofagus

Deze conclusie komt voort uit een internationale, gerandomiseerde, crossover trial waarin HD-WLE en NBI bij 123 patiënten wordt vergeleken door Sharma et al. , gepubliceerd in Gut. 2013, 62 (1), pp. 15–21.

Het doel van de studie was het vergelijken van high-definition witlicht-endoscopie (HD-WLE) met toepassing van het Seattle-protocol en gerichte NBI-biopsie voor de detectie van IM en neoplastisch weefsel bij Barrett's oesofagus. De auteurs onderzochten de verschillen tussen HD-WLE- en NBI-biopsies met betrekking tot (1) het aandeel patiënten met intestinale metaplasie en neoplasie; (2) het aandeel neoplastisch gebied en (3) het aantal in totaal uitgevoerde biopsies.

De resultaten: Voor de detectie van IM gaven HD-WLE en NBI beide detectiepercentages van 92%. Terwijl er voor HD-WLE een gemiddelde van 7,6 biopsies per patiënt nodig waren, waren er voor NBI slechts 3,6 biopsies nodig. Voor de detectie van dysplasie was de diagnostische opbrengst van HD-WLE en NBI equivalent. Voor NBI waren echter minder biopsies nodig dan voor HD-WLE bij patiënten met een kort Barrett-segment (3,0 vs. 3,9) en bij patiënten met een lang Barrett-segment (4,1 vs. 10,9).

NBI kan dus mogelijk de efficiëntie van de screening en bewaking van Barrett's oesofagus verbeteren en mogelijk de pathologiekosten zelfs omlaag brengen, omdat er minder biopsies worden genomen.

Dit resultaat werd gevonden door Manabu Muto et al.in een gerandomiseerde gecontroleerde klinische studie met 360 patiënten, waarin het realtime detectiepercentage van oppervlakkige SCC en HNSCC met WLE en NBI in een back-to-back manier werden vergeleken. Zie voor de details het Journal of Clinical Oncology. 2010, 28 (9), pp. 1566–1572.

Oesofaguskanker is de achtste meest voorkomende kanker ter wereld met in het algemeen een slechte prognose. Dit is voornamelijk het gevolg van het feit dat wit-licht endoscopie een slecht detectiepercentage heeft van kankers in een vroegtijdig stadium. Daarom worden oesofageale SCC and en SCC van hoofd en hals (HNSCC) vaak in een laat stadium gedetecteerd. Het doel van de studie was het verifiëren of NBI de detectiepercentages kon verbeteren voor squameuze celcarcinoom van de hoofd- en halsregio en van de oesofagus.

De resultaten waren veelbelovend. Terwijl primaire NBI alle (100%) oppervlakkige kankers in de hoofd-/halsregio detecteerde, detecteerde primaire WLE slechts 8,0% (Tabel 1). In de oesofagus detecteerde primaire NBI 97% van de laesies, terwijl primaire WLE slechts 55% behaalde. Het detectiepercentage van secundaire NBI na primaire WLE nam significant toe in de hoofd-/halsregio (8,0% vs. 77%) en de oesofagus (55% vs. 95%). In contrast, als NBI werd gevolgd door secundaire WLE, nam het detectiepercentage af. 57% van de oppervlakkige kankers in de hoofd-/halsregio en 23% in de oesofagus werd zelfs uitsluitend gedetecteerd met NBI. Er was slechts één laesie die werd gedetecteerd met WLE, maar die werd gemist met secundaire NBI.

Concluderend, NBI heeft een significant hoger detectiepercentage voor SCC dan witlicht-endoscopie en het zou het standaardonderzoek kunnen worden voor de vroegtijdige detectie van oppervlakkige kanker in de hoofd-/halsregio en de oesofagus.

Colon

Een meta-analyse doorMcGill et al.gepubliceerd in Gut 2013; 62 : 1704–1713 analyseerde 28 studies over de realtime diagnostische prestaties van NBI-coloscopie. De uitkomst was dat realtime endoscopische diagnose van colorectale poliepen met NBI uiterst nauwkeurig is, waarbij de oppervlakte onder de samenvattende ROC-curve groter was dan >0,90. Voorspellingen met veel vertrouwen leveren >90% sensitiviteit en NPV voor adenomateuze histologie. Bovendien waren bewakingsintervalvoorspellingen gebaseerd op de optische diagnose in overeenstemming met de pathologie bij meer dan 90% van de patiënten.

Concluderend, de adaptatie van NBI-optische diagnose van colorectale poliepen, met name in voorspellingen met hoge betrouwbaarheid, is veelbelovend voor het kosteneffectiever en efficiënter maken van coloscopie door mogelijk de noodzaak voor een pathologisch onderzoek weg te nemen.

Hewett et al.Hewett et al. heeft een eenvoudige tool ontwikkeld om de histologie van colorectale poliepen te beoordelen: de NICE-classificatie (NBI International Colorectal Endoscopic-classificatie). De gerandomiseerde gecontroleerde studie in meerdere centra, gepubliceerd in Gastroenterology. 2012, 143 (3), pp. 599–607, biedt niet alleen een eenvoudige tool voor NBI-ondersteunde realtime beoordeling van colorectale poliepen. Daarnaast laat de studie ook zien dat toepassing van dit classificatieschema nauwkeurig genoeg is om het beleid van 'resectie en weggooien' te heroverwegen, hetgeen veelbelovend is voor besparing van pathologiekosten.

De criteria voor de NICE-classificatie werden beoordeeld door zowel deskundigen als fellows, gevolgd door een algemene voorspelling voor histologie. Het oppervlaktepatroon liet de hoogste waarden zien wat betreft nauwkeurigheid, gevoeligheid, specificiteit en negatieve voorspellende waarde. Door de criteria te combineren, liet de aanwezigheid van adenomateuze functies een algehele nauwkeurigheid, gevoeligheid en specificiteit zien van respectievelijk 92%, 92% en 95%. De negatieve voorspellende waarde voor adenomateuze histologie bedroeg 92%. Deze waarden vermeerderden wanneer voorspellingen met een lage betrouwbaarheid werden uitgesloten.

Concluderend, als de NICE-classificatie wordt gebruikt met high-definition endoscopie is deze geschikt voor differentiatie tussen hyperplastische en adenomateuze poliepen. Deze methode voldoet aan de minimale prestatienormen voor histologiebeoordeling van zeer kleine colorectale poliepen en kan in belangrijke mate bijdragen aan kostenverlaging bij coloscopie.

Begin met een goede voorbereiding

Met name bij coloscopie is een goede voorbereiding essentieel. Als de darmen slecht zijn voorbereid, is het stellen van optische diagnose zeer lastig. Zorg ervoor dat de patiënt de dieetvoorschriften begrijpt en zich eraan houdt. Mocht u kiezen voor een polyethyleenglycol (PEG) regime in plaats van natriumfosfaat, overweeg dan om de dosis te splitsen (2,0 tot 4,0 l) om de acceptatie te vergroten (Kilgore et al.).

Spoelpompen

Spoelpompen zijn zeer handig om eventuele resten en achtergebleven organisch materiaal weg te spoelen en helder zicht op het slijmvlies te bewerkstelligen. Het gebruik van spoelpompen maakt ook de identificatie van bronnen van bloedingen mogelijk en het snel vullen van organen met vloeistof voor “onderwater”-endoscopie of bij endoscopische ultrageluidprocedures.

HDTV

Hoe hoger de beeldresolutie, hoe groter de kans dat laesies in een vroegtijdig stadium worden ontdekt. EVIS EXERA III biedt een resolutie van 1920 × 1080 pixels, waardoor u aanzienlijk meer kunt zien. U dient er echter rekening mee te houden dat uw beelden verschillende stations moeten passeren voordat ze worden weergegeven. Bij Olympus noemen we dit de HDTV-keten.

Pre-Freeze

De nieuwe EVIS EXERA III CV-190 buffert automatisch een doorlopende, snelle reeks procedurele beelden. Wanneer er een stilstaand beeld wordt vastgelegd, analyseert de pre-freeze-functie de vorige beelden, geeft het het scherpste beeld van de gewenste weergave weer en slaat dit op. Zo helpt het bij het verkrijgen van een duidelijke visuele registratie van de procedure in de kortst mogelijke tijd en worden heropnamen geminimaliseerd.

Dual Focus

Door gebruik te maken van een innovatief optisch systeem in twee fasen kunt u met de EVIS EXERA III wisselen tussen twee focusinstellingen: "normale modus" en "modus dichtbij". Wat betreft het diagnostische vermogen zijn ze vergelijkbaar met oudere zoomendoscopen, maar de nieuwe HQ190-endoscopen met Dual Focus overtreffen de zoomendoscopen ruimschoots wat betreft de hantering.

Training voor NBI-optische diagnose

Olympus streeft ernaar om de meest geavanceerde technologieën voor endoscopische diagnose en behandeling te verstrekken, om u te helpen de patiëntenzorg te optimaliseren.

Ontdek ons NBI-trainingsportal

Contact & ondersteuning

Neem contact met ons op als u hulp nodig hebt of meer wilt weten over producten of oplossingen van Olympus. Wij helpen u graag.