• Share

Wanneer wit licht alleen niet genoeg is

NBI biedt de KNO-specialist de mogelijkheid tot het vroegtijdig diagnosticeren en behandelen van larynxkanker en is daarbij nauwkeuriger en betrouwbaarder. NBI is eveneens een zeer nauwkeurige technologie bij de nabehandeling.
Het is klinisch bewezen 1 dat artsen door het gebruik van NBI in staat zijn om meer verdachte laesies te ontdekken dan met het gebruik van traditioneel wit licht (WL), wat de kans op recidieven beperkt 4 . Daarnaast is NBI eenvoudig te hanteren dankzij filteractivatie met één druk op de knop. Bovendien is het kosteneffectief: alle beeldvormingssystemen en videoscopen van Olympus Medical worden standaard geleverd met NBI en zonder de noodzaak van aanvullende installatie of medicatie.

Hoe NBI werkt

Normaal wit licht (WL) bevat alle kleuren. Wanneer wit licht in contact komt met het weefseloppervlak, worden alle kleuren geabsorbeerd. Daardoor heeft het beeld te weinig contrast. Met NBI is dit anders.
NBI maakt alleen gebruik van blauw en groen licht. Wanneer blauw en groen licht in contact komen met het weefseloppervlak, wordt het grotendeels geabsorbeerd door hemoglobine in de bloedvaten. Het blauwe licht wordt geabsorbeerd door de capillairen in de mucosa en het groene licht reikt dieper tot de submucosa alwaar het wordt gereflecteerd door de bloedvaten.
Dit is waarom NBI een significant groter contrast weergeeft tussen bloedvaten en het omliggende weefsel dan WL. NBI-beelden zijn daardoor contrastrijker dan WL-beelden.

Voor de veiligheid van uw patiënt

Het is klinisch bewezen dat met NBI vaker de diagnose larynxkanker wordt gesteld
Met name in combinatie met een hoge resolutie (bijv. HDTV) kan NBI een gedetailleerdere weergave met een hoger contrast tonen van de bloedvaten dan andere endoscopische procedures.1
Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk illustreert dit: voordat het stemgeluid of de vocale mogelijkheden van een patiënt verslechteren, kan NBI routinematig worden ingezet om vroege veranderingen in de bloedvaten van de stembanden vast te stellen; deze kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn.
Talrijke studies, inclusief een groeiend aantal gerandomiseerde gecontroleerde trials (RCT) en meta-analysen, benadrukken de klinische waarde van NBI, met name wanneer het gaat om het ontdekken van kanker en door onderzoek van verdachte mucosale gebieden. Door de hoge beeldkwaliteit en het hoge contrast in Full-HD of Ultra High Definition (4K) kan NBI de rand van de excisiemarge beter weergeven en daardoor het aantal biopsieën reduceren.

Bespaar kosten met NBI

Vraag uw verkoopvertegenwoordiger wat uw persoonlijke mogelijkheden zijn om kosten te besparen met NBI.

Uw bericht

Olympus respecteert uw privacy. Zie a.u.b. onze  Privacyverklaring voor meer informatie over hoe we uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te kunnen beantwoorden.
* Verplichte velden

De mening van experts

"NBI is een hoeksteen in onze dagelijkse praktijk: het is een betrouwbaar hulpmiddel in het onderzoek naar maligniteit in de neus-keelholte." (September 2018)

Prof. Giorgio Peretti
Professor Otorinolaryngologie aan de Medische en Postgraduate-faculteit van de Universiteit van Genua, Directeur Otorinolaryngologie van Universitair Ziekenhuis San Martino in Genua

"NBI verbetert mijn diagnostiek en optimaliseert endoscopie." (September 2018)

Prof. Dr. med. Christoph Arens
Directeur van Universitair Ziekenhuis Magdeburg, afdeling Otolaryngologie

"In de hedendaagse behandeling van hoofdhalskanker vertegenwoordigt NBI absoluut de grootste stap die tot nu toe is gezet in de voortdurende zoektocht naar de heilige graal van optische biopsieën." (September 2018)

Cesare Piazza, MD
Universitait hoofddocent aan de Universiteit van Milaan,
Hoofd van de afdeling Otorinolaryngologie van het Nationaal kankercentrum van Milaan

Hoe NBI kan helpen bij het stellen van KNO-diagnoses – Een voorbeeld

Bekijk procedurevideo´s waarin Narrow Band Imaging wordt vergeleken met witlichtendoscopie.

4K-microlaryngoscopie met wit licht en NBI – deel 1

4K-microlaryngoscopie met wit licht en NBI – deel 2

4K-microlaryngoscopie met wit licht en NBI – deel 3

Recidiverend papilloom met intra-epitheliale papillaire vasculaire lussen in de voorste commissuur met milde synechia.
(links: beeld met wit licht, rechts: NBI-beeld)

Hoe NBI de totale kosten verlaagd

NBI biedt superieure efficiëntie bij vroegtijdige diagnose van larynxkanker in pré-, intra- en postoperatieve stadia in vergelijking met WL-endoscopie. Aangezien tumoren vroegtijdig kunnen worden gedetecteerd met behulp van NBI, neemt de kans op complicaties en de tijd die de patiënt in het ziekenhuis moet doorbrengen voor behandeling, follow-up en de behandeling van recidieven, af. 4
NBI wordt geleverd met apparatuur van Olympus Medical zonder bijkomende kosten voor extra apparatuur, verbruiksartikelen of medicatie.

NBI biedt voorafgaand aan en tijdens de operatie een betere definitie voor tumordiagnostiek en -stadiëring en chirurgische marges. Daarnaast is NBI ook na de operatie waardevol vanwege zijn vermogen om persistenties en recidieven van vroege stadia larynxkanker en metachrone tumoren vroegtijdig te detecteren.
NBI kan worden gebruikt in spreekkamers, poliklinieken en operatiekamers. Door NBI-technologie te combineren met flexibele en starre scopen, kunnen artsen gedurende het hele proces, van diagnose tot behandeling en follow-up, profiteren van deze technologie. Bovendien vereenvoudigt het gebruik van dezelfde technologie bij alle procedures het vergelijken van relevante klinische gegevens.

NBI – De eenvoudige oplossing

Het gebruik van NBI vereist geen tijdrovende voorbereiding of installatie voordat ingrepen aan de neus-keelholte worden uitgevoerd.
NBI is beschikbaar voor de nieuwste beeldvormingssystemen van Olympus en kan eenvoudig worden ingeschakeld met één druk op de knop.

De belangrijkste resultaten door het gebruik van NBI

NBI zorgt voor een meer nauwkeurige en betrouwbare diagnose en behandeling van een vroeg stadium larynxkanker. Het is klinisch bewezen dat artsen met behulp van NBI meer verdachte laesies kunnen ontdekken vergeleken met traditionele WL-endoscopie. NBI is eenvoudig te bedienen en kosteneffectief: Alle beeldvormingssystemen en videoscopes van Olympus Medical worden standaard geleverd met NBI, zonder de noodzaak van aanvullende installaties of medicatie. Dit alles maakt het gebruik van NBI een veilige en betrouwbare manier om de klinische uitkomsten te verbeteren bij patiënten met verdenking op kanker in de neus-keelholte. 1,2,3,4,5

Referenties

  1. 1.Detects 18% more true-positive laryngeal cancer lesions Simo et al. European Laryngological Society: ELS recommendations for the follow-up of patients treated for laryngeal cancer. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Sep;271(9):2469–79.
  2. 2.Increases sensitivity by 23% in the identification of laryngeal cancer while maintaining high specificity (96%) Kraft et al. Value of narrow band imaging in the early diagnosis of laryngeal cancer. 2015 Wiley Periodicals, Inc. Head Neck 38: 15–20, 2016.
  3. 3.Reduces 85% of superficial positive margins Garofolo et al. Intraoperative Narrow Band Imaging Better Delineates Superficial Resection Margins During Transoral Laser Microsurgery for Early Glottic Cancer, Ann Otol Rhinol Laryngol. 2015 Apr;124(4):294–8.
  4. 4.NBI comes with Olympus Medical equipment at no additional costs for extra equipment, disposables or drugs. It is a key function of Olympus endoscopy system, and has shown to provide clinical quality, efficiency gain and cost saving in other indications. National Institute for Health and Care Excellence. Virtual chromoendoscopy to assess colorectal polyps during colonoscopy Diagnostics guidance [DG28], May 2017;
  5. 5.NBI comes with Olympus Medical equipment at no additional costs for extra equipment, disposables or drugs. It is a key function of Olympus endoscopy system, and has shown to provide clinical quality, efficiency gain and cost saving in other indications. Kang W et al. Narrow band imaging-assisted transurethral resection reduces the recurrence risk of non-muscle invasive bladder cancer: A systematic review and meta-analysis. Oncotarget. 2017 Apr 4;8(14):23880-23890