Unieke apparaatidentificatie (UDI) Rechtstreekse markering op producten met DataMatrix-code

Meer transparantie, veiligheid en gemak voor ziekenhuizen en artsen

Contact opnemen

Waarom DataMatrix-code?

Een apparaat dat is gemarkeerd met informatie zoals het serienummer of de vervaldatum is gemakkelijk te traceren. Daardoor is de levenscyclus van het product transparant voor ziekenhuizen en artsen. Deze zogenaamde Unieke Apparaatidentificatie (UDI) verhoogt de veiligheid van de patiënt en vereenvoudigt bijvoorbeeld het terugroepen van producten.

Olympus gebruikt DataMatrix-code (DMC) om haar producten te markeren. De code is rechtstreeks opgeslagen op alle Klasse I- en II-producten.

Elke UDI bestaat uit een unieke reeks artikelnummers voor alle fabrikanten, de Global Trade Item Numbers (GTIN´s). De GTIN´s maken deel uit van de GS1-standaarden* en identificeren de fabrikant en het product.

De UDI met alle relevante informatie over het apparaat wordt opgeslagen in de publiek toegankelijke Global UDI Database (GUDID). GUDID is al voorzien van relevante achtergrondinformatie van Olympus, dus ziekenhuizen en artsen kunnen gegevens uit deze database gebruiken om producten te identificeren.

*zie woordenlijst onderaan de pagina

De voordelen van rechtstreekse markering op het product (DPM) met UDI Een permanent gemarkeerd en dus uniek identificeerbaar en traceerbaar product heeft verschillende voordelen voor ziekenhuizen en artsen:

Verbeterde veiligheid

 • Artsen en patiënten worden beschermd tegen namaakproducten en -onderdelen.
 • Waardevolle gegevens over gebruik, sterilisatie, opslag en de werkelijke levensduur van het apparaat worden opgeslagen en kunnen zelfs in het patiëntendossier worden ingevoerd.

Verbeterd apparaatbeheer

 • Het apparaat kan eenvoudig worden gescand en gevolgd gedurende de gehele levenscyclus van het product en de volledige toeleveringsketen.
 • Schade- en storingsmeldingen kunnen snel en gemakkelijk worden gedaan.
 • Materiaal- en voorraadbeheer zijn gemakkelijker te beheersen.
 • Het productterugroepingsproces (recall) wordt indien nodig sneller en nauwkeuriger.
 • Productspecifieke gegevens kunnen worden bewaakt, gecontroleerd en gemakkelijk worden verwerkt (bijvoorbeeld worden aangevraagd en automatisch overgedragen).

Verbeterde kosteneffectiviteit

 • De kosten van de zorg kunnen worden vastgelegd en bijgehouden.
 • De kosten van materiaal- en voorraadbeheer worden mogelijk lager.
 • Nauwkeurige data verbetert de nauwkeurigheid van bestellingen en facturen.

Voorbeeld van de nieuwe Olympus-productetiketten met GTIN

Veelgestelde vragen (FAQ)

De klant heeft zowel een scanner nodig die 2D-codes kan lezen als de juiste software. Neem contact op met uw softwareleverancier indien DataMatrix-codes kunnen worden gebruikt met uw software.

Ja, op de buitenste productetiketten staan aanvullende niet-GS1-streepjescodes. Deze zijn gemakkelijk te onderscheiden: elke UDI-streepjescode begint met een (01). Andere streepjescodes zijn logistieke streepjescodes.

De UDI bevat de volgende elementen:

 • GTIN - een wereldwijd uniek artikelnummer
 • (11) Productiedatum - alleen voor herbruikbare en niet-steriele artikelen
 • (21) Serienummer (SN) - toegewezen door Olympus

Voorbeeld: (01)12345678910111(11)170105(21)WA123456


 • GTIN - een wereldwijd uniek artikelnummer
 • (17) Houdbaarheidsdatum - alleen voor steriele producten
 • (10) Partijnummer (LOT) - toegewezen door Olympus

Bijvoorbeeld: (01)12345678910111(17)170105(10)WA123456


Om een partij rechtstreeks gemarkeerde producten te identificeren, kan de UDI worden aangevuld met een extra niet-UDI-element:

 • (91) Partijnummer met toevoeging

De GS1-standaarden bieden een gemeenschappelijke taal om data uit de toeleveringsketen te identificeren, vast te leggen en te delen, zodat belangrijke informatie over producten, locaties, activa en informatie over de optimalisering van processen zoals traceerbaarheid wordt veiliggesteld.

Ja, uitgebreide productinformatie is beschikbaar via de Wereldwijde UDI-database (GUDID).

Olympus gebruikt codes in de vorm van een GS1 DataMatrix-code of een door mensen leesbare vorm, of allebei.

De DataMatrix-code bevat het serienummer of het partijnummer. Indien er sprake is van een partijnummer, komen de producten uit dezelfde partij en hebben deze dezelfde UDI.

Volgens de criteria in de regelgeving bestaan de volgende uitzonderingen:

1. Apparaten voor eenmalig gebruik.

2. Als het moederapparaat een UDI heeft, kan het zijn dat de overige apparaten, waaronder het configureerbare medische hulpmiddelensysteem, geen rechtstreekse markering hebben.

3. Als de markeringen de veiligheid en doeltreffendheid van het apparaat zouden kunnen hinderen.

4. Indien het technisch onuitvoerbaar is.

Door foutcorrectie kunnen DataMatrix-codes met beschadigingen zoals krassen en ontbrekende delen, vervormingen of kleine afwijkingen nog steeds nauwkeurig gedecodeerd worden en zullen deze geen storing veroorzaken.

In het geval van kleine of nauwelijks leesbare code, kunnen de scanprestaties worden verbeterd door ervoor te zorgen dat de scan niet wordt gehinderd door de omgeving, bijvoorbeeld:

 • Verhoog de hoeveelheid omgevingslicht
 • Voorkom lichtweerkaatsing
 • Vermijd schaduw

Woordenlijst

DPM = Direct Part Marking (DPM) is het proces waarbij een apparaat permanent wordt gemarkeerd om de onderdelen ervan betrouwbaar te identificeren en gedurende hun hele levenscyclus te volgen. Olympus gebruikt DataMatrix-code (DMC) om haar producten te markeren. DPM bevat de vervaldatum en het partij- of serienummer van een apparaat.

GTIN = Global Trade Item Numer (GTIN) De code dient als de sleutel tot een wereldwijde Unique Device Identification-database (UDID) die uitgebreide digitale informatie over de producten bevat. Een wereldwijd uniek artikelnummer dat bestaat uit een reeks artikelnummers die geldig zijn voor alle fabrikanten.

GS1 standards: GS1 is een wereldwijde organisatie die standaarden invoert en de GTIN´s verstrekt.

Hebt u meer informatie nodig?

Neem contact op met onze experts. Wij nemen vervolgens contact met u op om uw vragen te beantwoorden.

Uw bericht

Olympus respecteert uw privacy. Zie a.u.b. onze  Privacyverklaring voor meer informatie over hoe we uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te kunnen beantwoorden.
* Verplichte velden