Reprocessingsstappen

Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen beschermt u tegen overdracht van ziekteverwekkers tijdens de voorreiniging. De voorreiniging bereidt het instrument voor op verdere reprocessing.

Zorg ervoor dat het instrument onmiddellijk na gebruik wordt voorbehandeld. Doekjes of oplossingen met alcohol, chloor of aldehyde zijn effectief tegen SARS-CoV-2, maar deze mogen tijdens de voorreiniging onder geen enkele omstandigheid worden gebruikt vanwege hun fixerende eigenschappen.
Anders kan dit van invloed zijn op de werkzaamheid van alle daaropvolgende reinigings-, desinfectie- en sterilisatiestappen.

Het (voorbehandelde) apparaat moet van de onderzoekskamer of de operatiekamer naar de reprocessingsruimte worden getransporteerd in een afgesloten mand of bak (in het geval van flexibele endoscopen bijvoorbeeld de Olympus ETS Plus). Op deze manier is er geen risico op microbiële overdracht (inclusief SARS-CoV-2) naar de omgeving of zorgverleners.

Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen beschermt u tegen overdracht van ziekteverwekkers tijdens de reiniging. De reiniging bereidt het instrument voldoende voor op verdere reprocessing. Vanwege de forse grootte en het kapsel is SARS-CoV-2 zeer ontvankelijk voor chemische en fysieke aanvallen.

Zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing moet het instrument volledig zijn ondergedompeld terwijl de buitenoppervlakken, spleten en kanalen (indien van toepassing) voorzichtig en zorgvuldig worden geborsteld of schoongeveegd.
Dit voorkomt onbedoeld wegspatten van vloeistoffen en besmettelijke micro-organismen in de reprocessingsruimte.

Voor hittegevoelige instrumenten, zoals flexibele endoscopen, wordt het gebruik van een EWD (zoals de Olympus ETD-systemen) beschouwd als de meest effectieve maatregel met betrekking tot de veiligheid van het personeel en de microbiologische (inclusief virucidale*) werkzaamheid.

*Classificatie als "beperkte virusclaim" en "volledige virusclaim"
Conform EN 14476/EN 17111 of nationale instellingen, zoals het Duitse DVV (Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten).

Bekijk het etiket op uw desinfectiemiddel.
"Beperkte virusclaim*" (= effectief tegen omkapselde virussen) of "volledige virusclaim*" (= effectief tegen omkapselde en niet-omkapselde virussen).
Daarom zijn zelfs desinfectiemiddelen die zijn gelabeld als "beperkte virusclaim" effectief tegen SARS-CoV-2.

Vergelijk:

Olympus EndoDis en Olympus Disinfectant zijn gevalideerd conform EN 14476 en EN 17111 onder de procesvoorwaarden van de Olympus ETD-machines en hebben alomvattende virucidale werkzaamheid aangetoond. Bijgevolg kunnen ze volgens de laatste stand van de wetenschap als effectief worden beschouwd tegen alle relevante virussen in de gezondheidszorg, inclusief omkapselde virussen (het Covid-19-virus is een omkapseld virus).

Als u voor de reprocessing gebruikmaakt van chemicaliën of processen van een andere fabrikant dan Olympus, raadpleeg dan de desbetreffende fabrikant voor verder advies.

Zoals veel andere omkapselde virussen is van SARS-CoV-2 bekend dat het zeer gevoelig is voor warmte.
Daarom wordt SARS-CoV-2 snel en volledig geïnactiveerd bij hittestabiele instrumenten, zelfs bij toepassing van een A0-waarde van 600 in de thermische desinfectiefase.

Melding over gebruikte chemicaliën tijdens reprocessing

Hoewel SARS-CoV-2 een nieuw virus is, wordt algemeen aangenomen dat het niet anders reageert op chemicaliën dan andere micro-organismen. Daarom wordt het gebruik van dezelfde middelen in dezelfde concentraties en met dezelfde contacttijden als gebruikelijk aanbevolen, tenzij anders wordt aangegeven door de fabrikant van de chemicaliën. Als u voor de reprocessing gebruikmaakt van chemicaliën of processen die niet in de gebruiksaanwijzing worden genoemd, raadpleeg dan de desbetreffende fabrikant voor verder advies of volg uw plaatselijke regelgeving.

Desinfectiemiddelen met virucidale* werkzaamheid zijn effectief tegen SARS-CoV-2. Controleer daarom de virucidale werkzaamheid van uw gevalideerde desinfectiemiddel en pas de juiste concentraties en contacttijden toe zoals aangeduid op het etiket of het gegevensblad. Zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing is het essentieel dat instrumenten volledig worden ondergedompeld voor desinfectie, zodat alle relevante oppervlakken in aanraking komen met het desinfectiemiddel.

*Classificatie als "beperkte virusclaim" en "volledige virusclaim"
Conform EN 14476/EN 17111 of nationale instellingen, zoals het Duitse DVV (Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten).

Bekijk het etiket op uw desinfectiemiddel.
"Beperkte virusclaim" (= effectief tegen omkapselde virussen) of "volledige virusclaim" (= effectief tegen omkapselde en niet-omkapselde virussen).
Daarom zijn zelfs desinfectiemiddelen die zijn gelabeld als "beperkte virusclaim" effectief tegen SARS-CoV-2.

Desinfectiemiddelen met virucidale* werkzaamheid zijn effectief tegen SARS-CoV-2. Controleer daarom de virucidale werkzaamheid van uw gevalideerde desinfectiemiddel en pas de concentraties en contacttijden toe die worden aangeduid op het etiket of het gegevensblad.

Volgens internationale gezondheidsorganisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en aanbevelingen voor best practices worden desinfectiemiddelen op basis van alcohol, natriumhypochloriet en waterstofperoxide het meest gebruikt voor effectieve desinfectie van oppervlakken. De materialen van generatoren, lichtbronnen, trolleys en overige apparatuur van Olympus kunnen desalniettemin uiteenlopen. Volg daarom de gebruiksaanwijzing van het instrument en van het desinfectiemiddel.

Desinfectie van de kamer

Voor Olympus-apparatuur wordt afgeraden om desinfectie van de kamer toe te passen door dispergeren of sproeien van desinfectiemiddelen, zoals met een spuitbus met vernevelaar, in een volledig uitgeruste onderzoeks- of operatiekamer. Deze kleine druppeltjes kunnen in de behuizing van elektrische apparatuur terechtkomen en kortsluiting en schade aan de apparatuur veroorzaken.

*Classificatie als "beperkte virusclaim" en "volledige virusclaim"
Conform EN 14476/EN 17111 of nationale instellingen, zoals het Duitse DVV (Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten).

Bekijk het etiket op uw desinfectiemiddel.
"Beperkte virusclaim" (= effectief tegen omkapselde virussen) of "volledige virusclaim" (= effectief tegen omkapselde en niet-omkapselde virussen).
Daarom zijn zelfs desinfectiemiddelen die zijn gelabeld als "beperkte virusclaim" effectief tegen SARS-CoV-2.

Voor hittegevoelige instrumenten, zoals flexibele endoscopen, wordt het gebruik van een EWD (zoals de Olympus ETD-systemen) beschouwd als de meest effectieve maatregel met betrekking tot de veiligheid van het personeel en de microbiologische (inclusief virucidale*) werkzaamheid.

*Classificatie als "beperkte virusclaim" en "volledige virusclaim"
Conform EN 14476/EN 17111 of nationale instellingen, zoals het Duitse DVV (Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten).

Bekijk het etiket op uw desinfectiemiddel.
"Beperkte virusclaim*" (= effectief tegen omkapselde virussen) of "volledige virusclaim*" (= effectief tegen omkapselde en niet-omkapselde virussen).
Daarom zijn zelfs desinfectiemiddelen die zijn gelabeld als "beperkte virusclaim" effectief tegen SARS-CoV-2.

Vergelijk:

Olympus EndoDis en Olympus Disinfectant zijn gevalideerd conform EN 14476 en EN 17111 onder de procesvoorwaarden van de Olympus ETD-machines en hebben alomvattende virucidale werkzaamheid aangetoond. Bijgevolg kunnen ze volgens de laatste stand van de wetenschap als effectief worden beschouwd tegen alle relevante virussen in de gezondheidszorg, inclusief omkapselde virussen (het Covid-19-virus is een omkapseld virus).

Als u voor de reprocessing gebruikmaakt van chemicaliën of processen van een andere fabrikant dan Olympus, raadpleeg dan de desbetreffende fabrikant voor verder advies.

Zoals veel andere omkapselde virussen is van SARS-CoV-2 bekend dat het zeer gevoelig is voor warmte.
Daarom wordt SARS-CoV-2 snel en volledig geïnactiveerd bij hittestabiele instrumenten, zelfs bij toepassing van een A0-waarde van 600 in de thermische desinfectiefase.

SARS-CoV-2-lading al geïnactiveerd. Als instrumenten vanwege hun beoogde toepassing zijn geclassificeerd als 'kritiek', moet een laatste sterilisatiestap worden uitgevoerd.

Als er voorafgaand aan de sterilisatie uitsluitend een reinigingsstap is uitgevoerd, wordt SARS-CoV-2 geïnactiveerd door elke gevalideerde sterilisatiemethode. Desalniettemin heeft stoomsterilisatie altijd de voorkeur voor hittebestendige apparaten.

Als u sterilisatieprocessen gebruikt die niet in de gebruiksaanwijzing worden genoemd, raadpleeg dan de desbetreffende fabrikant voor verder advies of volg uw plaatselijke regelgeving.