Processoren en lichtbronnen in de OK

In het kader van de huidige discussies over COVID-19 zijn er vragen gerezen over de veiligheid van endoscopische procedures die worden uitgevoerd bij mogelijk COVID-19-positieve patiënten en over voorzorgsmaatregelen die moeten worden getroffen tijdens het gebruik van Olympus-apparatuur, d.w.z. alle Olympus-lichtbronnen, zoals de CLV-190 of CLV-290.

Voor de duidelijkheid moet worden opgemerkt dat (chirurgische) modellen van lichtbronnen die in de OK worden gebruikt geen luchttoevoerfunctie hebben en dat de situatie daarom anders is.
Tevens is het belangrijk op te merken dat COVID-19 een nieuwe besmettelijke stof is waarover momenteel beperkte gegevens en bewijzen bestaan. Daarom moeten alle huidige aanbevelingen voortdurend worden heroverwogen en geëvalueerd in het licht van de nieuwste opkomende bewijzen, kennis en aanbevelingen uit verschillende bronnen, en is het wellicht nodig om ze in de loop van de tijd te wijzigen.
Met betrekking tot advies voor de medische procedure zelf, adviseert Olympus gebruikers om zich te houden aan officiële aanbevelingen van regelgevende instanties en beroepsverenigingen en om recent gepubliceerde artikelen over ervaringen met SARS-CoV-2 te bestuderen.

Volgens de huidige stand van de wetenschap is de luchtkwaliteit tijdens endoscopische procedures niet specifiek gedefinieerd. Feitelijk wordt de luchtkwaliteit van de behandelkamer veilig genoeg geacht voor blootstelling van zowel het personeel als de patiënt, ongeacht de infectiestatus van de patiënt. Maatregelen voor infectiepreventie- en beheersing moeten onafhankelijk worden getroffen, d.w.z. met betrekking tot het gebruik van beschermingsmiddelen voor personeel en voor het reinigen en desinfecteren van de kamer en/of processor en lichtbron na elke procedure.

Wat betreft de luchtkwaliteit die tijdens de procedure via de lichtbron wordt gegenereerd, wordt de lucht niet specifiek behandeld. Als aanvullende risicobeperking kunnen zorgverleners overwegen om tijdens de endoscopische procedure gebruik te maken van CO2, en dus alleen gassen van een gedefinieerde medische kwaliteit voor de patiënt te gebruiken. Deze beslissing moet worden genomen door de infectiepreventieprofessionals, endoscopiemedewerkers en andere primaire belanghebbenden van de organisatie, aangezien het gebruik van CO2 niet is gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing van de Olympus-lichtbron. Toch valt dit te overwegen als aanvullende risicobeperkende strategie voor instellingen waar patiënten met COVID-19 worden behandeld.

Het blijft de verantwoordelijkheid van de zorgverlener om de uiteindelijke risicobeoordeling te maken en te beslissen hoe en onder welke beperkingen hij of zij medische apparatuur kan gebruiken. Toch streeft Olympus naar een goede samenwerking met onze zorgpartners tijdens deze huidige pandemie.