Algemene informatie

Als vertrouwde partner op het gebied van medische technologieën en services streeft Olympus ernaar om klanten non-stop te blijven bevoorraden en ondersteunen, zowel op locatie als op afstand. Bescherming van de gezondheid van Olympus-medewerkers en degenen die met hen in contact staan, staat hierbij centraal.
Wat betreft persoonlijke beschermingsmiddelen volgt Olympus het advies van Europese autoriteiten dat het schaarse aanbod van beschermingsmiddelen primair zal worden voorbehouden aan zorginstellingen. Daarom gaan we bij Olympus zorgvuldig en verantwoordelijk om met persoonlijke beschermingsmiddelen en gebruiken we deze voornamelijk voor taken die een (direct) besmettelijk risico met zich meebrengen (bijvoorbeeld ter plaatse in een ziekenhuis) en combineren we onze maatregelen met aanvullende gedrags- en hygiënerichtlijnen om de schaarse voorraden te beschermen.

Olympus houdt de wereldwijde ontwikkelingen rond de COVID-19-pandemie voortdurend in de gaten en heeft een mondiale taskforce opgericht om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.
De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, onze klanten en de patiënten die ze behandelen en onze wereldwijde community's zijn erg belangrijk voor ons. Wij doen er alles aan - met in achtneming van alle veiligheidsmaatregelen - om de voorraden bij klanten op pijl te houden. Hierbij besteden we met name aandacht aan onze partners in de gezondheidszorg die zich momenteel in het hart van deze wereldwijde crisis inzetten.

De reparatiecentra van Olympus streven naar strikte hygiënische normen om niet alleen onze klanten en patiënten, maar ook ons personeel te beschermen. Binnen het reparatieproces zijn er drie fasen waar er eventueel een risico is op infectie:

  • Magazijn/binnenkomst
  • Registratie
  • Verpakking/verzending

Aangezien er geen garantie bestaat dat medische instrumenten die in reparatiecentra van Olympus binnenkomen, door de gebruiker naar behoren zijn gereinigd, gedesinfecteerd en/of gesteriliseerd, moet elk instrument tijdens het registratieproces worden behandeld als verontreinigd. Elke medewerker die in aanraking komt met de instrumenten en hun verpakking dient geschikte beschermende kleding te dragen.

Als aanvullende veiligheidsmaatregel moeten alle verpakkingen, zoals dozen of inlegbakken, worden gereinigd met desinfecterende doekjes. Verpakkingsfolie moet worden weggegooid in afsluitbare afvalbakken voor biologisch gevaarlijk materiaal en al het papierwerk moet worden gescand en veilig worden weggegooid. Nadat het te onderhouden product is uitgepakt, is reiniging en desinfectie in een Endo-Thermische Desinfector (ETD) verplicht alvorens verder te gaan. Als het desinfectieproces in een Endo-Thermische Desinfector (ETD) niet mogelijk is vanwege de technische toestand van een instrument, dient het instrument een handmatig reinigings- en desinfectieproces of een gassterilisatieproces te doorlopen. Met deze duidelijke stappen, die deel uitmaken van meer dan 60 verplichte hygiënische normen, reparatierichtlijnen, inspectiemethoden en kwaliteitscontroles, zorgt Olympus voor een veilige werkomgeving en hoge OEM-normen voor onze instrumenten.

In de gebruiksaanwijzing van Olympus wordt rekening gehouden met de nieuwste processen en bewijsmateriaal bij het beschrijven van de reprocessing van het betreffende instrument. De veiligheidsmaatregelen zijn bovendien zodanig vastgesteld dat wordt voorkomen dat ALLE willekeurige pathogene micro-organismen kunnen worden overgedragen van het instrument naar:

  • Het ziekenhuispersoneel (veiligheid van personeel).
  • De volgende patiënt (veiligheid van patiënten).

In de reprocessingsinstructies van Olympus wordt ervan uitgegaan dat het instrument na elke behandeling mogelijk verontreinigd is met organisch vuil met grote hoeveelheden micro-organismen van welke aard dan ook (zelfs de meest besmettelijke en resistente varianten). Daarom wordt een veilige reprocessing gewaarborgd dankzij de vereisten en instructies voor het reprocessen:

  • Niet alleen tegen SARS-CoV-2.
  • Niet alleen tijdens een pandemie.
  • Na elke behandeling/procedure.

Volg behalve onze gebruiksaanwijzingen ook specifieke lokale richtlijnen, aanbevelingen en best practices als primaire informatiebron.

Internationale gezondheidsorganisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de World Endoscopy Organization (WEO) stellen dat er geen aanvullende aanpak nodig is voor de reprocessing van instrumenten, aangezien coronavirussen, waaronder het Covid-19-virus (SARS-CoV-2) kunnen worden geïnactiveerd door veel standaard gebruikte desinfectiemiddelen of volgens veilige routineprocedures.

Klanten kunnen hun herbruikbare instrumenten veilig blijven gebruiken zolang ze de instructies voor gebruik en reprocessing nauwgezet volgen en hierbij gebruikmaken van de best practices voor reprocessing in de betreffende markt.

Vanwege de relatief forse grootte en het kapsel is SARS-CoV-2 zeer ontvankelijk voor chemische en fysieke aanvallen. Een zeer effectieve maatregel voor verwijdering en ook inactivering is handen wassen met water en zeep gedurende ongeveer 20 seconden. Handdesinfectiemiddelen, bij voorkeur op basis van alcohol (isopropanol en ethanol), zijn ook zeer effectief zolang ze volgens het etiket over virucidale eigenschappen* beschikken. Zowel zeep als alcohol lost het vetmembraan van het kapsel op, waardoor het virus als een kaartenhuis uit elkaar valt en inactief wordt. Volg de aangegeven contacttijden van het chemische middel en zorg ervoor dat de gehele hand ermee in aanraking komt.

*Classificatie als "beperkte virusclaim" en "volledige virusclaim"
Conform EN 14476/EN 17111 of nationale instellingen, zoals het Duitse DVV (Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten).

Bekijk het etiket op uw desinfectiemiddel.
"Beperkte virusclaim*" (= effectief tegen omkapselde virussen) of "volledige virusclaim*" (= effectief tegen omkapselde en niet-omkapselde virussen).
Daarom zijn zelfs desinfectiemiddelen die zijn gelabeld als "beperkte virusclaim" effectief tegen SARS-CoV-2.

Als u persoonlijke beschermingsmiddelen draagt, bent u tijdens de reprocessing beschermd tegen overdracht van ziekteverwekkers. Zorg ervoor dat persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze worden gebruikt, met name om te voorkomen dat slijmvliezen in mond, neus en ogen in contact komen met aerosolen/druppeltjes. Voor specifieke richtlijnen over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij COVID-19 en over de juiste manier van aan- en uittrekken, kunt u de landelijke en wereldwijde richtlijnen raadplegen, zoals van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), de World Endoscopy Organization (WEO) of de European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates (ESGENA).