Voor een veiliger en betrouwbaarder gebruik, raden wij aan om uw browser te upgraden naar een van de volgende browsers:
For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to one of these browsers:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Code of Ethics

Code of Ethics

De richtlijnen, principes en waarden die beschreven staan in onze Gedragscode vormen een bevestiging van de plicht die we als bedrijf voelen om op integere en professionele wijze te opereren. De Gedragscode is een framework en leidraad voor ons gedrag en onze besluitvorming, teneinde de hoogste ethische normen in onze organisatie te handhaven.

Met de invoering van de EthicsLine heeft de Olympus Europa Groep een infrastructuur gevormd die werknemers en zakenpartners in staat stelt om overtredingen van de ethische beginselen van Olympus anoniem te melden. Olympus Europa hecht eraan om op een eerlijke manier zaken te doen, fatsoenlijk en ethisch, en volledig in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en richtlijnen, waaronder wetgeving die omkoping en corruptie tegengaat.

  • EthicsLine

    De EthicsLine is beschikbaar voor alle medewerkers, alsook voor alle Olympus bedrijfspartners die de behoefte hebben steun te vragen of voor het rapporteren van een mogelijke ethische schending.

  • Anti-omkoping en anti-corruptie

    Olympus Europa heeft een zero tolerance-beleid ten aanzien van omkoping en corruptie en spant zich in om zakelijk te opereren zonder naar corruptiepraktijken of omkoping te grijpen teneinde oneerlijk voordeel te behalen.