Gebruiksvoorwaarden

Wettelijke kennisgeving

Deze website is alleen bedoeld voor inwoners van de Europese Unie, Rusland, het Midden-Oosten en Afrika. Goedgekeurde productindicaties, -registraties en -presentaties kunnen van land tot land verschillen. Voor alle andere landen kunt u terecht op onze wereldwijde bedrijfswebsite op Olympus global of de bedrijfswebsite voor uw land voor informatie over de beschikbaarheid van onze producten waar u woont en voor de meest recente registratiegegevens en het goedgekeurde productlabel.

Toepasselijke wetgeving

Deze website bevat informatie over producten die wel of niet beschikbaar zijn in bepaalde landen en die, indien van toepassing, in verschillende landen door verschillende indicaties en beperkingen door een regelgevende overheidsinstantie mogelijk toestemming of toelating hebben verkregen voor het in de handel brengen. Elk land hanteert een specifieke wet- en regelgeving en specifieke medische praktijken die de communicatie van medische of andere informatie over medische producten op het internet regelen. Niets in deze kennisgeving is bedoeld als promotie van enig product dat niet is toegelaten door de wet- en regelgeving van het land waarin de lezer verblijft.

Wijzigingen aan de website

Olympus biedt de informatie op deze server als publieke dienstverlening aan zijn klanten aan en kan de inhoud zonder enige kennisgeving wijzigen. Olympus kan de nauwkeurigheid, volledigheid en/of betrouwbaarheid van de inhoud van de hierin verstrekte informatie niet garanderen.

Aansprakelijkheidsverklaring

Deze website wordt aangeboden 'zoals ze is' en is wellicht onderhevig aan uitbreidingen, wijzigingen en updates. Hoewel Olympus grote inspanningen levert om de meest recente, nauwkeurige informatie aan het publiek te verstrekken, beweert of garandeert Olympus in geen geval dat de inhoud van deze site nauwkeurig en up-to-date is of dat deze vrij is van fouten, weglatingen of achterhaaldheid. Let op dat Olympus niet verantwoordelijk is voor websites van derden en hun inhoud die naar deze website verwijst.

Olympus controleert met de grootste zorg alle websites waarnaar deze website verwijst. Olympus heeft echter geen invloed op de inhoud van deze websites, met name omwille van latere wijzigingen. Let daarom op dat Olympus niet verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites van derden en hierbij uitdrukkelijk afstand doet van alle inhoud die op deze websites wordt verstrekt.

Handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken

Alle producten of services die op deze website worden genoemd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. De website en alle gegevens, tekst, afbeeldingen, video en audio erop zijn alleen bedoeld voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik. Er wordt geen licentie verleend om gebruik te maken van het eigendomsrechtelijke logo, de dienstmerken of de handelsmerken door deze op de website beschikbaar te stellen. U mag alle informatie die hier voor persoonlijk gebruik wordt verstrekt naar believen kopiëren, bewaren en printen, met dien verstande dat Olympus het eigendomsrecht behoudt op alle media, waaronder tekst, afbeeldingen en foto's. U mag de informatie op deze website echter niet verdelen, uitwisselen, wijzigen, verkopen of versturen. Tenzij anders wordt aangegeven, is alle informatie op deze website beschermd door het eigendomsrecht en mag deze niet worden gebruikt voor commerciële of publieke doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Olympus. Het is ook niet toegestaan enig onderdeel van deze website te koppelen of 'spiegelen' zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Olympus.

Gegevensprivacy

Olympus respecteert de privacy van alle persoonlijke informatie die door bezoekers van onze website wordt verstrekt. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie.