Onderwijs creëert toekomst

Wij zijn ervan overtuigd dat de ervaring en kennis van onze medewerkers nuttig kunnen zijn voor jonge volwassenen in hun toekomstige beroepsleven. Niet iedereen heeft dezelfde kansen op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid. Onze lokale activiteiten zijn er daarom op gericht, de toegang tot de arbeidsmarkt voor jonge mensen, met name die uit een kansarme omgeving, gemakkelijker te maken en hen te begeleiden naar een baan.

  • Delen:
Olympus-Future-Career

De weg naar de arbeidsmarkt versoepelen

Om het talent en de vaardigheden van jonge mensen te stimuleren en te ontwikkelen, ondersteunt Olympus UK & Ireland leerlingen die door hun scholen als zeer getalenteerd worden beschouwd, maar voor wie de toegang tot het onderwijssysteem door allerlei obstakels wordt belemmerd.

Wij werken samen met lokale scholen in de economisch achtergestelde delen van Southend om de toekomstkansen voor jonge mensen te vergroten en hen in staat te stellen om naar een universiteit of hogeschool te gaan of een beroepsopleiding te volgen.

De Olympus-studiebeurzen worden jaarlijks toegekend. Wij blijven met de leerlingen in contact om hun vorderingen te volgen, totdat ze een baan hebben gevonden.

Gedurenende een programma van zes maanden volgen de JOBLINGE-deelnemers (in de leeftijd van 16 tot 25 jaar) diverse cursussen en stages, waarmee het gemakkelijker voor ze moet worden om werk te vinden. Daarnaast spreken ze hun mentoren regelmatig. Dit zijn volwassenen met een vaste baan die hun een luisterend oor bieden en praktische adviezen geven.

Elke deelnemer aan het JOBLINGE-programma heeft een helder doel voor ogen: een opleidingsplaats vinden en een beroepskwalificatie behalen. Met veel persoonlijke betrokkenheid en inzet op alle vlakken slaagt ongeveer 80 procent van de JOBLINGE-deelnemers erin werk te vinden. Voor deze indrukwekkende resultaten ontving JOBLINGE in 2016 het PHINEO-keurmerk dat wordt toegekend aan succesvolle projecten en organisaties.

Maar niet alleen de JOBLINGE-deelnemers profiteren van het programma. Door jonge mensen te ondersteunen, konden veel mentoren hun eigen netwerk uitbreiden, nieuwe perspectieven verwerven, hun communicatie- en coachingsvaardigheden verbeteren en tegelijkertijd meer over zichzelf leren.

Olympus is al sinds september 2014 aandeelhouder en medeoprichter van JOBLINGE gAG en is sinds 2016 ook mentorpartner. Wij moedigen onze medewerkers aan om als mentor bij JOBLINGE hun ervaringen en kennis met jonge volwassenen te delen en daarbij tegelijkertijd hun eigen vaardigheden in de rol van mentor verder te ontwikkelen.

Lees hier meer over JOBLINGE.

© MUT academy

De MUT Academy heeft partnerscholen in heel Hamburg. Leerlingen die een MUT Academy-beurs ontvangen, worden al tijdens de voorbereidingen op het eindexamen ondersteund. Vervolgens worden jongeren via meerdaagse kampen met onderwerpen als beroepskeuzevoorlichting of sollicitatietraining stap voor stap geholpen bij de instap in het beroepsleven. Ook workshops, teambuildingactiviteiten en persoonlijk advies openen nieuwe perspectieven. Van de ondersteuning en advisering kan zelfs tot het einde van de proeftijd van de opleiding gebruik worden gemaakt.

Olympus ondersteunt de organisatie MUT Academy sinds begin 2022. Wij zijn voortdurend op zoek naar getalenteerde nieuwe medewerkers en daarom overtuigd van het belang van het werk en de bijdrage van de MUT Academy.

Lees hier meer over de MUT Academy.

Talent bevorderen, innovatie stimuleren

Wij geloven in de kracht van innovatie en willen goede ideeën ondersteunen. Om wetenschappelijke vooruitgang te stimuleren, steunen wij jonge talenten in de WINT-vakken (wiskunde, informatica, natuurwetenschappen en techniek).

Om een blijvend contact tussen Japanse en Duitse scholen tot stand te brengen en informatie te geven over de rol van Japan op het gebied van het WINT-onderwijs, heeft het Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin (JDZB) het JDZB-ScienceYouth Program voor de uitwisseling tussen Duitse en Japanse leerlingen in het leven geroepen. Het programma richt zich op middelbare scholen in Duitsland waar ook Japans wordt onderwezen, en op alle WINT- en WINT-vriendelijke scholen die sterk natuurwetenschappelijk georiënteerd zijn. Samen met een Japanse partnerschool met een vergelijkbare oriëntatie moeten projecten over natuurwetenschappelijke of technische onderwerpen worden gepland en uitgewerkt.

Olympus ondersteunt het programma en wil hiermee niet alleen de interculturele uitwisseling, maar ook de wetenschappelijke of technische projecten van leerlingen ondersteunen.

Lees hier meer over het Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin.

Onze andere hoofdonderwerpen

Contact opnemen

Voor aanvullende informatie en het beantwoorden van vragen kunt u gebruik maken van het online contactformulier. Wij zijn u graag van dienst.

Neem contact op

Olympus in Nederland

Olympus Nederland B.V.
Siriusdreef 72
2132 WT Hoofddorp
Overige adressen