Ethiek en integriteit

  • Delen:
Code of ethics: detail of an employee's hand signing a paper

»Bij Olympus hebben we oog voor de schade die de maatschappij kan oplopen als gevolg van omkoping en corruptie. Zoals uiteengezet in onze Gedragscode zijn we er trots op dat we met een sterk gevoel voor eerlijkheid, oprechtheid en ethiek zakendoen. Olympus heeft de 10 principes van de United Nations Global Compact ondertekend en daarmee verklaard zich te houden aan deze internationaal erkende richtlijnen, waaronder richtlijnen om omkoping en corruptie tegen te gaan. Olympus Europa heeft een zero tolerance-beleid ten aanzien van omkoping en corruptie en spant zich in om zakelijk te opereren zonder naar corruptiepraktijken of omkoping te grijpen teneinde oneerlijk voordeel te behalen. Deze zero tolerance-benadering geldt voor alle werknemers en functionarissen bij Olympus.

Om dit te bereiken hanteert de Olympus Europa Groep de volgende stelregels:

  • Weigeren om steekpenningen te betalen, of opdracht te geven om namens Olympus steekpenningen te betalen, met het doel een zakelijk voordeel te behalen;
  • Weigeren om steekpenningen aan te nemen, of ermee in te stemmen om namens Olympus steekpenningen aan te nemen, met het doel een bedrijfsactiviteit oneerlijk te beïnvloeden;
  • Ervoor zorgen dat alle werknemers en functionarissen van Olympus in Europa op de hoogte zijn van de waarden en principes genoemd in de Gedragscode;
  • Vermijden van zakelijke relaties met derden die de 10 principes van de UN Global Compact niet accepteren of naleven;
  • Ontwikkelen en implementeren van richtlijnen en processen teneinde omkoping en andere illegale praktijken bij Olympus te vermijden; en
  • Toepasselijke werkwijzen regelmatig toetsen en vernieuwen, indien nodig.

Het is de verantwoordelijkheid van alle werknemers en functionarissen van Olympus in Europa om omkoping en corruptie te voorkomen, te constateren en te melden. Alle personen en organisaties die een zakelijke relatie met Olympus hebben, zoals distributeurs, leveranciers of andere zakenpartners, worden gestimuleerd om omkoping en corruptie te helpen voorkomen en met Olympus contact op te nemen wanneer zich belangrijke vragen of zorgen voordoen. Er zijn meerdere contactpersonen beschikbaar om een punt of vraag met betrekking tot omkoping en corruptie te bespreken of te melden. Op alle Europese websites van Olympus worden in de betreffende taal telefoonnummers en e-mailadressen gegeven. De informatie staat ook op de laatste pagina van onze Gedragscode, die eveneens op de Europese websites van Olympus beschikbaar is.«

Constantin Zangemeister, Executive Managing Director at Olympus Europa SE & Co. KG

What we do matters and how we act at work matters. Through these actions, we intend to maintain the trust of our stakeholders. Our Global Code of Conduct explains our unwavering commitment to integrity, our passion for what we do, and our shared standard of excellence. Our Code is designed to help put Our Purpose and Core Values into practice. It serves as our guide to ethical and responsible business conduct, along with local policies and procedures:

Olympus Global Code of Conduct: Because What We Do Matters

These Global Standards ("Global Standards") have been designed to provide guidance to our third parties on the fundamental values, principles, and standards of behavior which Olympus expects whenever a third party is engaged by or on behalf of the Olympus Group. We consider our third parties to be our partners in business and we expect the same high standard of integrity from them that we expect from our employees and managers.

Third Party: A third party is any external company, organization or individual, not owned, controlled, or employed by an Olympus Group company that Olympus has hired or intends to contract to provide goods or services or engage in business activities with or on behalf of an Olympus Group company.

The Global Standards are available through the following link:

Global Standards: What Olympus Expects of Third Parties

De Integrity Line is een confidentieel, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar service, welke wordt uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie. De Integrity Line is beschikbaar voor alle medewerkers, alsook voor alle Olympus bedrijfspartners die de behoefte hebben steun te vragen of voor het rapporteren van een mogelijke ethische schending. U kunt bellen in volledig vertrouwen, wetende dat het telefoongesprek niet zal worden getraceerd. Degene die de Integrity Line benadert zal anoniem blijven, uitgezonderd waar dit specifiek verboden is door lokale wetgeving. Uw naam of willekeurige feiten welke u persoonlijk kunnen identificeren, zullen alleen aan Olympus of een andere partij gecommuniceerd worden met uw expliciete toestemming. Alle zaken welke gerapporteerd worden aan de Integrity Line zullen volledige aandacht krijgen en zullen grondig worden onderzocht.

Hoe is de Integrity Line te bereiken?

U kunt contact opnemen met de Integrity Line in uw eigen moedertaal via:

België:

1. Vanaf een buitenlijn belt u het nummer voor directe toegang: 0-800-100-10
2. Als u de Engelse vraag krijgt, toetst u het volgende nummer in 8442771698

Nederland:

Vanaf een buitenlijn belt u het nummer voor directe toegang: 8000201728
(Gratis nummer binnen Nederland.)

De telefoonnummers voor de Integrity Line in andere landen zijn online te vinden op www.olympus.ethicspoint.com

Contact opnemen

Voor aanvullende informatie en het beantwoorden van vragen kunt u gebruik maken van het online contactformulier. Wij zijn u graag van dienst.

Neem contact op

Olympus in Nederland

Olympus Nederland B.V.
Siriusdreef 72
2132 WT Hoofddorp
Overige adressen