Gedragscode

De richtlijnen, principes en waarden die beschreven staan in onze Gedragscode vormen een bevestiging van de plicht die we als bedrijf voelen om op integere en professionele wijze te opereren. De Gedragscode is een framework en leidraad voor ons gedrag en onze besluitvorming, teneinde de hoogste ethische normen in onze organisatie te handhaven.

  • Delen:
Code of ethics: detail of an employee's hand signing a paper

Met de invoering van de EthicsLine heeft de Olympus Europa Groep een infrastructuur gevormd die werknemers en zakenpartners in staat stelt om overtredingen van de ethische beginselen van Olympus anoniem te melden. Olympus Europa hecht eraan om op een eerlijke manier zaken te doen, fatsoenlijk en ethisch, en volledig in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en richtlijnen, waaronder wetgeving die omkoping en corruptie tegengaat.

De EthicsLine is een confidentieel, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar service, welke wordt uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie. De EthicsLine is beschikbaar voor alle medewerkers, alsook voor alle Olympus bedrijfspartners die de behoefte hebben steun te vragen of voor het rapporteren van een mogelijke ethische schending. U kunt bellen in volledig vertrouwen, wetende dat het telefoongesprek niet zal worden getraceerd. Degene die de EthicsLine benadert zal anoniem blijven, uitgezonderd waar dit specifiek verboden is door lokale wetgeving. Uw naam of willekeurige feiten welke u persoonlijk kunnen identificeren, zullen alleen aan Olympus of een andere partij gecommuniceerd worden met uw expliciete toestemming. Alle zaken welke gerapporteerd worden aan de EthicsLine zullen volledige aandacht krijgen en zullen grondig worden onderzocht.

Hoe is de EthicsLine te bereiken?

U kunt contact opnemen met de EthicsLine in uw eigen moedertaal via:

Austria 0800 281700 Luxembourg 800 24450
Bahrain 8000 4475 Malta 800 62404
Belgium 0800 71025 Netherlands 0800 0229026
Bulgaria 00800 1104474 Norway 800 14870
Croatia 0800 222845 Poland 00800 4412392
Cyprus 800 95207 Portugal 800 880374
Czech Republic 800 142428 Romania 0800 894440
Denmark 8088 4368 Russia 810 80020582044
Egypt 0800 0000023 Saudi Arabia 800 8440172
Estonia 800 0044265 Slovakia 0800 004461
Finland 0800 116773 Slovenia 0800 80886
France 0800 900240 South Africa 0800 990520
Germany 0800 1823246 Spain 900 944401
Greece 00800 44131422 Sweden 0200 285415
Hungary 06800 14863 Switzerland 0800 563823
Israel 180 9446487 Turkey 00800 44632066
Italy
800 783776 United Kingdom 0800 374199
Latvia 8000 2670 United Arab Emirates 8000 4413873
Lithuania 8800 30444 Other countries +44 1249661808

»Bij Olympus hebben we oog voor de schade die de maatschappij kan oplopen als gevolg van omkoping en corruptie. Zoals uiteengezet in onze Gedragscode zijn we er trots op dat we met een sterk gevoel voor eerlijkheid, oprechtheid en ethiek zakendoen. Olympus heeft de 10 principes van de United Nations Global Compact ondertekend en daarmee verklaard zich te houden aan deze internationaal erkende richtlijnen, waaronder richtlijnen om omkoping en corruptie tegen te gaan. Olympus Europa heeft een zero tolerance-beleid ten aanzien van omkoping en corruptie en spant zich in om zakelijk te opereren zonder naar corruptiepraktijken of omkoping te grijpen teneinde oneerlijk voordeel te behalen. Deze zero tolerance-benadering geldt voor alle werknemers en functionarissen bij Olympus.

Om dit te bereiken hanteert de Olympus Europa Groep de volgende stelregels:

  • Weigeren om steekpenningen te betalen, of opdracht te geven om namens Olympus steekpenningen te betalen, met het doel een zakelijk voordeel te behalen;
  • Weigeren om steekpenningen aan te nemen, of ermee in te stemmen om namens Olympus steekpenningen aan te nemen, met het doel een bedrijfsactiviteit oneerlijk te beïnvloeden;
  • Ervoor zorgen dat alle werknemers en functionarissen van Olympus in Europa op de hoogte zijn van de waarden en principes genoemd in de Gedragscode;
  • Vermijden van zakelijke relaties met derden die de 10 principes van de UN Global Compact niet accepteren of naleven;
  • Ontwikkelen en implementeren van richtlijnen en processen teneinde omkoping en andere illegale praktijken bij Olympus te vermijden; en
  • Toepasselijke werkwijzen regelmatig toetsen en vernieuwen, indien nodig.

Het is de verantwoordelijkheid van alle werknemers en functionarissen van Olympus in Europa om omkoping en corruptie te voorkomen, te constateren en te melden. Alle personen en organisaties die een zakelijke relatie met Olympus hebben, zoals distributeurs, leveranciers of andere zakenpartners, worden gestimuleerd om omkoping en corruptie te helpen voorkomen en met Olympus contact op te nemen wanneer zich belangrijke vragen of zorgen voordoen. Er zijn meerdere contactpersonen beschikbaar om een punt of vraag met betrekking tot omkoping en corruptie te bespreken of te melden. Op alle Europese websites van Olympus worden in de betreffende taal telefoonnummers en e-mailadressen gegeven. De informatie staat ook op de laatste pagina van onze Gedragscode, die eveneens op de Europese websites van Olympus beschikbaar is.«

Stefan Kaufmann, Executive Managing Director at Olympus Europa SE & Co. KG

Contact opnemen

Voor aanvullende informatie en het beantwoorden van vragen kunt u gebruik maken van het online contactformulier. Wij zijn u graag van dienst.

Neem contact op
Overige adressen