Cookiebeleid

We gebruiken zogenaamde cookies op onze website. Cookies zijn tekstbestanden die in of door uw Internetbrowser worden opgeslagen op uw computersysteem. Wanneer u onze website bezoekt kan er een cookie worden opgeslagen op uw systeem. Dit bevat individuele karakterstring die gebruikt kan worden om uw browser te identificeren wanneer u de website een volgende keer bezoekt. In de volgende secties leggen we gedetailleerd uit welke types cookies we gebruiken en welke gegevens er verwerkt wordt via welk type cookie.

U hebt de volledige controle over het gebruik van cookies. Ze worden bewaard op uw computer en de gegevens worden vanuit deze cookie verstuurd naar onze site.

Door de instellingen van uw Internetbrowser te veranderen kunt u de verzending van cookies deactiveren of beperken. Cookies die al bewaard zijn kunnen op elk moment verwijderd worden. Dit kan ook automatisch gedaan worden door uw browserinstellingen zo te veranderen. Wees er a.u.b. op attent dat als u alle soorten cookies deactiveert voor onze website, het kan zijn dat het niet langer mogelijk is om alle functies van de website te gebruiken. Wanneer u onze website bezoekt wordt u geïnformeerd over het gebruik van cookies en zullen we u om toestemming verzoeken voor het verwerken van in deze context gebruikte gegevens. Door u te informeren over het gebruik van cookies verwijzen we u ook naar deze privacyvoorwaarden en cookiebeleid.

1.1 Technische vereiste cookies

Deze cookies zijn vereist voor navigatie van de websites en om hun functies te gebruiken, zoals het verkrijgen van toegang tot de beveiligde gebieden van de website. Zonder deze cookies zijn bepaalde diensten, zoals de registratie van producten of registratie voor trainingen niet mogelijk.

De rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens met technisch vereiste cookies is Artikel 6. lid 1 f) AVG. De gegevens die verzameld worden door technisch vereiste cookies worden niet gebruikt om gebruikerprofielen te creëren.

Zie a.u.b. de tabel hieronder voor de opslagperiode van technische vereiste cookies.

Technische vereiste cookies kunnen niet worden gedeactiveerd.

Cookies Geïmplementeerd op volgende Websites Doel Retentie/Bewaarperiode
Arrafity alle Systeemcookie dat de sessie openhoudt op onze webserver. sessie
ASP.Net_SessionID my.olympus-consumer.com Deze cookie is vereist voor het MyOlympus inloggebied. sessie
.ASPXAuth my.olympus-consumer.com, www.olympus-europa.com, www.olympus.fr en vergelijkbare ccTLD-websites Deze cookie is vereist om het inlogproces of registratie toe te staan voor diensten zoals het productregistratiegebied van “MyOlympus” of medische gebeurtenissen. sessie
JsessionID shop.olympus.eu (alle winkelwebsites die daar weergegeven worden) Deze cookie is vereist voor functies zoals de verzameling van gegevens in een soort winkelmandje (d.w.z. het verzamelen van persberichten en media). Er is bij het inloggen voor veiligheidsredenen een sessiecookie nodig. Het is een uniek id voor deze sessie en versleuteld in een cookie. Deze cookie wordt geïnstalleerd bij het inloggen en wordt verwijderd bij het uitloggen. sessie
PHPSESSID DataCollectionApp Deze cookie is vereist om de sessie te behandelen na het inloggen. sessie
OE.Consumer.MyOlympus my.olympus-consumer.com Deze cookie is vereist om de sessie te behandelen na het inloggen in MyOlympus. sessie
CEEMES_... wow.olympus.eu Deze cookie is vereist om de sessie te behandelen na het inloggen. sessie
_sdsat_userStatus wow.olympus.eu Deze cookie is vereist om de sessie te behandelen na het inloggen. sessie
Olympus-cookie-policy
OlympusCookieHandling
CookieConsent
alle Deze cookie bewaart informatie voor de cookie-informatiepagina en is vereist zodat de pop-up met cookieverklaringen op onze websites kan verschijnen. De informatie met deze cookie wordt 3 maanden bewaard, of tot de cookie wordt verwijderd. 3 maanden
AWSELB alle Dit zorgt ervoor dat alle aanvragen van de gebruiker tijdens de sessie naar dezelfde instantie worden verstuurd. sessie
X-Mapping-loahdkhp alle Deze cookie zorgt ervoor dat de gebruiker van de website altijd bij de zelfde servernode blijft. sessie
REFERRER shop.olympus.eu (alle winkelwebsites die daar weergegeven worden) Deze cookie vertelt de server waar de gebruiker eerder was op de website zodat ze terug kunnen keren naar die pagina na het in-/uitloggen. sessie
CGISESSID www.olympus-europa.com, www.olympus.fr en vergelijkbare ccTLD websites over evenement- en sollicitatieformulieren Session ID – gebruikt om de gebruikersessie te herkennen en terug te keren naar de bijbehorende staat (ingelogd, status, etc.). Ingesteld in beveiligingsinstellingen; standaard 8 uur
CompanyID www.olympus-europa.com, www.olympus.fr en vergelijkbare ccTLD websites over evenement- en sollicitatieformulieren Branch office ID Ingesteld in beveiligingsinstellingen; standaard 8 uur
ExternalDesignID www.olympus-europa.com, www.olympus.fr en vergelijkbare ccTLD websites over evenement- en sollicitatieformulieren Indien geselecteerd wordt de DesignID voor de External Design hier opgeslagen. 2 dagen
alphakey www.olympus-europa.com, www.olympus.fr en vergelijkbare ccTLD websites over evenement- en sollicitatieformulieren Samen met de Session ID zorgt deze waarde ervoor dat de sessie niet overgenomen kan worden door iemand anders. sessie
taal www.olympus-europa.com, www.olympus.fr en vergelijkbare ccTLD websites over evenement- en sollicitatieformulieren User language ID sessie
selfid www.olympus-europa.com, www.olympus.fr en vergelijkbare ccTLD websites over evenement- en sollicitatieformulieren User’s ID sessie
customer www.olympus-europa.com, www.olympus.fr en vergelijkbare ccTLD websites over evenement- en sollicitatieformulieren Intern ID van het bedrijf van de gebruiker sessie
auth-token www.olympus-europa.com, www.olympus.fr en vergelijkbare ccTLD websites over evenement- en sollicitatieformulieren In de auth-token cookie wordt gebruikersinformatie bewaard in een JSON-gegevensstructuur sessie
TrackingID www.olympus-europa.com, www.olympus.fr en vergelijkbare ccTLD websites over evenement- en sollicitatieformulieren Gebruikt in de vacaturebank voor aanbevelingsprogramma's. sessie
x….
reseller.micro.olympus.de
shop.medical.olympus.de
Session ID – gebruikt om de gebruikerssessie te herkennen sessie

1.2 Prestatie- en Functionaliteitscookies

We gebruiken ook cookies op onze website om uw surfgedrag te analyseren. Deze gegevens worden niet samen met uw persoonsgegevens opgeslagen.

Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina's bezoekers het meest bezoeken en of ze foutmeldingen krijgen van webpagina's.

Voor deze doeleinden is er een legitiem belang als rechtsgrond volgens Artikel 6 lid 1 f) AVG voor het verwerken van uw gegevens omdat we de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan kunnen verbeteren door het gebruik van deze cookies. Daarnaast stelt het ons in staat te leren over hoe de website gebruikt wordt en kunnen wij dus continu onze aanbiedingen voor u optimaliseren.

Zie a.u.b. de tabel hieronder voor bewaarperiode van cookies voor de analyse van surfgedrag. U kunt op de knop hieronder klikken om deze cookies niet te gebruiken.

1.2.1 Google Analytics

Op onze websites gebruiken we Google Analytics, een dienst voor webanalyse die aangeboden wordt door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies. De informatie die gegenereerd wordt door de cookies over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden en bewaard door Google op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze gegevens namens ons om het gebruik van onze online aanbieding te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten binnen deze online aanbieding en om ons verdere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van deze online aanbieding. Er kunnen pseudonieme gebruikersprofielen gecreëerd worden met de verwerkte gegevens.

We gebruiken Google Analytics alleen met de ingeschakelde IP-anonimisatieconfiguratie (“gat._anonymizeIp();") om te de geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te waarborgen (zogenaamde IP-masking). Dit betekent dat uw IP-adres geanonimiseerd wordt door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of andere staten die de Overeenkomst hebben ondertekend over de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een Google-server in de VS en daar vervolgens verkort. Het door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzameld en gebruikt (cookies en IP-adres) door de hier beschikbare plugin voor uw browser te downloaden: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Verdere informatie over het gegevensgebruik voor advertentiedoeleinden door Google, mogelijke instellingen en bezwaren zijn te vinden op de websites van Google:

Als alternatief voor de browser add-on of voor browsers op mobiele apparaten kunt op deze snelkoppeling klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens over u verzamelt op deze website. Er wordt daarmee een opt-out cookie geïnstalleerd op uw apparaat. Het bevat de informatie dat we uw gegevens voor Google Analytics niet mogen opslaan. Als u uw opgeslagen cookies verwijdert moet u opnieuw op deze snelkoppeling klikken.

1.2.2 Adobe Analytics

Op onze websites gebruiken we de webanalysedienst Adobe Analytics van Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, City West, Business Campus, Dublin 24, Ierland (“Adobe”). Deze Dienst gebruikt cookies om Olympus te helpen analyseren hoe bezoekers gebruikmaken van de website. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website omvat uw IP-adres.

Als de informatie over het gebruik van de website dat door de cookie wordt gegenereerd wordt overgedragen aan de Adobe-server zorgen de instellingen ervoor dat het IP-adres wordt geanonimiseerd voorafgaand aan geolokalisatie en wordt vervangen door een generiek IP-adres voorafgaand aan opslag. Adobe gebruikt deze informatie namens Olympus om het gebruik van de website te analyseren, rapporten te creëren over websiteactiviteit en andere diensten te leveren met betrekking tot de website en internetgebruik voor de websitebeheerder. Het IP-adres dat wordt verwerkt door Adobe wordt niet gecombineerd met andere Adobe-gegevens. U kunt de installaties van cookies voorkomen via de bijbehorende instellingen in uw browsersoftware. Maar, we willen u er op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van de website kunt gebruiken.

U kunt de registratie van de door de cookies gecreëerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Adobe and de verwerking van deze gegevens door Adobe voorkomen door een browser plug-in te downloaden en installeren via de volgende snelkoppeling: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

1.2.3 AB Tasty

Deze website maakt gebruik van de webanalysetool van het bedrijf AB Tasty GmbH, Richmodstraße 6, 50667 Keulen en voert A/B-tests uit. Tijdens A/B-tests worden twee verschillende versies van een website gesimuleerd. Daardoor krijgen sommige gebruikers versie A van de website te zien, terwijl anderen versie B krijgen. Zo kunnen er twee of meer varianten van de landingspagina worden weergegeven en worden mogelijke verbeteringen aan de website makkelijker herkend.

Als u niet wilt dat deze tests worden uitgevoerd, kunt u deze functie uitschakelen door op de volgende link te klikken: https://shop.olympus.eu/#abtastyoptout=1

Opmerking: U hoeft alleen op de link te klikken. Als de bijbehorende pagina wordt geopend, wordt u automatisch uitgesloten van de A/B-tests. Hier kunt u meer informatie vinden: https://support.abtasty.com/hc/en-us/articles/200238607-How-can-I-avoid-being-assigned-to-the-tests-optout-

1.2.4 Privacybeleid van ChannelPilot

Deze website maakt gebruik van ChannelPilot, een online marketing tool van Channel Pilot Solutions GmbH. Het gebruik is gebaseerd op art. 6 par. 1 pag. 1 sub f. AGP (DSGVO). ChannelPilot gebruikt cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van de website zoals

- browsertype/-versie,

- referentie-URL (de daarvoor bezochte website),

- hostnaam van de aanvragende computer (IP-adres),

- tijdstip van het server-verzoek

wordt gewoonlijk aan een server van ChannelPilot in Duitsland doorgegeven en daar opgeslagen. Het IP-adres dat door ChannelPilot uit uw browser wordt verkregen, wordt niet met andere gegevens van ChannelPilot samengevoegd. Bovendien wordt het IP-adres door ChannelPilot alleen voor korte tijd (gewoonlijk maximaal 24 uur) opgeslagen en daarna onherkenbaar gemaakt. De tijdelijke opslag dient alleen ter herkenning van mogelijke klikfraude (bot-detectie).

In opdracht van de beheerder van deze website zal ChannelPilot deze informatie gebruiken om de prestaties van aangesloten online verkoopkanalen zoals idealo.de of Google Shopping te beoordelen. U kunt de opslag van cookies verhinderen door uw browserinstellingen aan te passen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk verschillende functies van deze website niet volledig zult kunnen gebruiken.

U kunt bovendien het registreren van de door het cookie verzamelde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door ChannelPilot voorkomen met behulp van de opt-out mogelijkheid via de volgende koppeling: https://www.channelpilot.com/optout. Er wordt een opt-out cookie gemaakt dat ervoor zorgt dat bij een toekomstig bezoek aan de website geen gegevens over u worden verzameld. Het opt-out cookie geldt alleen in de laatst gebruikte browser. Als u de cookies in deze browser wist, moet u het opt-out cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming in relatie tot ChannelPilot vindt u onder https://www.channelpilot.com/privacy-policy.

1.2.5 Lijst van Adobe Cookies en Google Analytics Cookies op onze Websites

  Cookies Geïmplementeerd op volgende Websites Doel Retentie/Bewaarperiode
Adobe Analytics Cookies B Alle    
Adobe Analytics Cookies Mboxsession
mboxpc
Alle   2 jaar
Adobe Analytics Cookies AMCV_# Alle Deze cookies laten de ID-dienst bezoekers tracken over verschillende domeinen en staan het delen van gegevens toe onder de verschillende Experience Cloud-oplossingen. 2 jaar
Adobe Analytics Cookies AMCVS_# Alle   sessie
Adobe Analytics Cookies Demdex
Dextp
dpm
Alle   6 maanden
Adobe Analytics Cookies dst Alle    
Adobe Analytics Cookies everest_g_v2 Alle Deze cookie verbindt clicks aan andere evenementen op de website van de client en is te vinden in het eversttech.net-domein. 2 jaar
Adobe Analytics Cookies everest_session_v2 Alle   sessie
Adobe Analytics Cookies gglck Alle   1 maand
Adobe Analytics Cookies gpv_pn Alle Bewaart de waarde van de Analytics-variabele bij de volgende paginabezichtiging. 30 min. / sessie
Adobe Analytics Cookies s_cc Alle   sessie
Adobe Analytics Cookies s_fid Alle Vangnet voor uniek bezoeker-ID tijd-/datumaanduiding 5 jaar
Adobe Analytics Cookies sc_vs Alle    
Adobe Analytics Cookies sc_ppn Alle    
Adobe Analytics Cookies sc_c13 Alle   3 jaar
Adobe Analytics Cookies sc_c13s Alle   sessie
Adobe Analytics Cookies sc_14 Alle   1 jaar
Adobe Analytics Cookies s_dl Alle    
Adobe Analytics Cookies sc_cmgvo Alle    
Adobe Analytics Cookies sc_v9 Alle    
Adobe Analytics Cookies sc_v10 Alle    
Adobe Analytics Cookies s_cpc Alle    
Adobe Analytics Cookies s_sq Alle Deze cookie wordt ingesteld en gelezen door de JavaScript-code wanneer de ClickMap- en Activity Map-functionaliteit zijn ingeschakeld; het bevat informatie over de vorige snelkoppeling waar op is geklikt door de gebruiker sessie
Adobe Analytics Cookies s_VI_.... Alle Uniek bezoeker-ID tijd-/datumaanduiding. Opmerking: Elk bezoeker-ID van Analytics hoort bij een bezoekerprofiel op de Adobe-servers. Bezoekerprofielen worden na 1 jaar inactiviteit verwijderd, onafhankelijk van het vervallen van het bezoeker-ID-cookie. 2 jaar
Adobe Analytics Cookies sc_vs Alle    
Adobe Analytics Cookies _sdsat _searchTerm Alle DTM  
         
Google Analytics Cookies __utma shop.olympus.eu (alle winkelwebsites die daar weergegeven worden) Gebruikt om gebruikers en sessie te onderscheiden. De cookie wordt gecreëerd wanneer de JavaScript-library uitgevoerd wordt en er geen __utma cookies bestaan. De cookie wordt elke keer bijgewerkt wanneer er gegevens naar Google Analytics worden verstuurd.  
Google Analytics Cookies __utmz shop.olympus.eu (alle winkelwebsites die daar weergegeven worden) Bewaart de bron of campagne die uitlegt hoe de gebruiker uw website heeft bereikt. De cookie wordt gecreëerd wanneer de JavaScript-library uitgevoerd wordt en wordt elke keer dat er gegevens naar Google Analytics worden verzonden bijgewerkt. 6 maanden
Google Analytics Cookies _gat_UA-39395600-1 shop.olympus.eu (alle winkelwebsites die daar weergegeven worden) Gebruikt om verzoeksnelheid te throttlen. 1 minuut
Google Analytics Cookies _ga shop.olympus.eu (alle winkelwebsites die daar weergegeven worden) Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 2 jaar
Google Analytics Cookies _gid shop.olympus.eu (alle winkelwebsites die daar weergegeven worden) Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 1 dag
Google Analytics Cookies _gac_<property-id> shop.olympus.eu (alle winkelwebsites die daar weergegeven worden) Bevat campagne-gerelateerde informatie voor de gebruiker. Als u uw Google Analytics en AdWords accounts heeft gekoppeld lezen AdWords-websiteconversie-tags deze cookie tenzij u kiest voor de opt-out. 90 dagen

1.3 Cookies gebruikt voor reclame of sociale media

Deze cookies zijn ingesteld door derden en worden gebruikt om informatie te verzamelen over de bezochte websites van de gebruiker (webtracking), zodat geïndividualiseerde advertenties kunnen worden weergegeven.

Voor deze doeleinden is er een legitiem belang als rechtsgrond, overeenkomstig artikel 6, lid 1 lit. f AVG voor het verwerken van uw gegevens omdat we onze advertentie kunnen aanpassen aan uw wensen. We vragen u echter ook om toestemming te geven voor het gebruik van deze cookies van derden door op de knop te klikken op de acceptatielaag van cookies, die u ziet wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt. Daarom is de rechtsgrond ook gebaseerd op artikel 6, lid 1 lit. a) AVG.

Voor de opslagperiode van cookies voor de analyse van het surfgedrag is het bovenstaande van toepassing (zie onder 3.8) zolang er geen speciale retentie- of opslagperioden zijn die kunnen verschillen van cookie tot cookie en worden vermeld in de onderstaande tabel. Verder willen we u informeren over het gebruik van de volgende diensten van externe partijen voor marketing- en reclamedoeleinden.

1.3.1 Google AdWords

Op onze websites gebruiken we Google AdWords. Google AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). We gebruiken aan de ene kant de remarketingfunctie binnen de Google Adwords-service. Met de remarketingfunctie kunnen we advertenties op basis van hun interesses presenteren aan websitegebruikers op andere websites in het Google-weergavenetwerk (Google zelf, de zogenaamde "Google-advertenties" of op andere websites). Hiervoor wordt de interactie van de gebruiker op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld de aanbiedingen waar de gebruiker in geïnteresseerd is, om doelgerichte advertenties op andere pagina's te kunnen tonen na het bezoeken van onze website. Hiertoe slaat Google een nummer op in de browser van de gebruiker wanneer deze bepaalde Google-services of websites in het Google Display Netwerk bezoekt. De bezoeken van deze gebruiker worden geregistreerd via dit nummer, dat een "cookie" wordt genoemd. Dit nummer wordt gebruikt om een webbrowser op een specifieke computer uniek te identificeren en niet om een persoon te identificeren; persoonsgegevens worden niet opgeslagen. U kunt het gebruik van de cookie door Google deactiveren door deze link te volgen en vervolgens de plug-in te downloaden en te installeren die daar wordt aangeboden: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Voor meer informatie over Google remarketing en de Google-privacyverklaring voor gegevens, gaat u naar: http://www.google.com/privacy/ads/

We gebruiken ook het zogenaamde bijhouden van conversies als onderdeel van de Google AdWords-service. Wanneer u op een advertentie klikt die door Google is geplaatst, wordt een cookie opgeslagen voor het bijhouden van conversies op uw computer/apparaat. Deze cookies worden na 30 dagen ongeldig, bevatten geen persoonlijke informatie en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. De informatie die is verkregen met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor het bijhouden van conversies hebben gekozen.

U kunt de installatie van cookies verhinderen door de relevante instelling in uw browsersoftware aan te passen; maar in dit geval wijzen we er uitdrukkelijk op dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. U kunt ook interessegerelateerde advertenties op Google en op interesses betrekking hebbende Google-advertenties op het web (binnen het Google Display Netwerk) in uw browser deactiveren door de knop "Uit" hier http://www.google.com/settings/adste activeren of door deze hier http://www.aboutads.info/choices/te deactiveren. U vindt aanvullende informatie over gerelateerde opties en gegevensprivacy bij Google bij https://policies.google.com/privacy.

1.3.2 Advertentiediensten van Bing

Onze websites gebruiken ook het bijhouden van conversies van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Als u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website bent gekomen, wordt er een cookie van Microsoft Bing Ads op uw computer geplaatst. Hierdoor kunnen Microsoft en ons herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, is doorgestuurd naar onze website en een eerder gedefinieerde doelpagina heeft bereikt (conversiepagina). Er wordt geen persoonlijke informatie over de gebruiker (bijvoorbeeld zijn identiteit) onthuld, alleen het totale aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en vervolgens is doorgestuurd naar een conversiepagina. U kunt het instellen van een cookie voorkomen, bijvoorbeeld via uw browserinstelling, als u niet wilt deelnemen aan de volgprocedure. Meer informatie over gegevensbescherming en de cookies die worden gebruikt op Microsoft Bing zijn te vinden op https://privacy.microsoft.com.

Op de volgende link kun je je afmelden voor deze service: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings.

1.3.3 Advertentiediensten op Sociale Media (Remarketing/Retargeting Cookies en Pixels)

Op onze websites gebruiken we de functie van Facebook Retargeting pixel (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). De remarketing- of retargeting-tags vormen een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server wanneer u onze website bezoekt. Op deze website wordt een remarketingtag geïmplementeerd om deze functie uit te voeren. Dit zal de informatie over uw bezoek op onze website rechtstreeks naar de Facebook-server sturen.

Als u tegelijkertijd bent ingelogd op uw Facebook-account, wijst Facebook deze informatie toe aan uw gebruikersaccount. Als u niet bent aangemeld, wordt deze informatie onmiddellijk verwijderd door de betreffende provider.

Als u meer wilt weten over het verzamelen en gebruiken van de gegevens door Facebook of over uw rechten en opties voor het beschermen van uw privacy in deze context, raadpleegt u het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/ privacy/).

Als u niet wilt dat Facebook de verzamelde informatie rechtstreeks koppelt aan uw Facebook-account, kunt u de remarketingfunctie "Aangepaste doelgroepen" uitschakelen op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/. Je moet ingelogd zijn op Facebook.

1.3.4 eMail Marketing (episerver/ Optivo Broadmail)

We gebruiken Episerver, voormalig Optivo broadmail (Episerver Deutschland, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland) voor onze e-mailmarketing. Gedetailleerde informatie wordt gegeven in de Privacyverklaring onder 3.4. Het is mogelijk om u op elk moment af te melden voor de nieuwsbrief hier.

1.3.5 Affiliate Marketing (Kwanko & Tradedoubler)

Op onze websites gebruiken we de partnerfunctie van Tradedoubler's affiliate marketing (Tradedoubler, Birger Jarlsgatan 57A; 113 56 Stockholm, Zweden) en Kwanko's NetAffiliation-platform (KWANKO FRANCE (HQ) 60, bd du Maréchal Joffre, 92340 Bourg-la-Reine, Frankrijk). We hebben op de bevestigingspagina voor bestellingen van de online shop een conversiepixel (PostClic) van het aangesloten netwerk. Met deze pixel kan het aangesloten netwerk meten wanneer een bestelling in de online winkel is geplaatst na contact met een advertentieplaatsing binnen het aangesloten netwerk. De aangesloten partner leest verschillende cookies die worden uitgereikt bij contact met advertenties binnen het aangesloten netwerk. De cookies die worden gelezen, kunnen de volgende informatie bevatten: een tijdstempel waarop op de advertentie werd geklikt, een geanonimiseerde sessie-ID, informatie over welke marketeer de advertenties op het netwerk heeft geplaatst en welk type advertenties is aangeboden en de programma-ID van het affiliate-programma. De beschreven informatie kan worden herkend en gelezen door de gelieerde pixel op de pagina voor het bevestigen van de bestelling van de online winkel. Verder worden remarketing/-targetingpixels (PostView) geplaatst om advertenties te presenteren op basis van hun interesse voor websitegebruikers. Het basisprincipe dat de partner gebruikt, is de anonimiteit van de gegevens om gegevens te verwerken in relatie tot de gebruiker. Daarom slaat de partner geen IP-adressen op in de cookie van een gebruiker, maar alleen in een unieke, willekeurige ID waarmee de partner de gebruiker niet kan identificeren. Er is geen samenwerking met internetserviceproviders om de daadwerkelijke identiteit van gebruikers te bepalen en een dergelijke samenwerking wordt niet gestart. De gegevens die in de cookie zijn opgeslagen, zijn beperkt tot informatie die door de partner is verzameld tijdens de bezoeken van de gebruiker aan de webpagina's van het advertentienetwerk. Met uitzondering van cookies die voor puur statistische doeleinden worden opgeslagen, kan de cookie van een gebruiker alleen door de partner worden weergegeven wanneer de gebruiker een website bezoekt die tot het partnernetwerk behoort.

Houd er ook rekening mee dat u op elk gewenst moment kunt voorkomen dat er cookies op uw computer worden aangemaakt door uw browserinstellingen te wijzigen.

Door op de volgende link te klikken, zal TradeDoubler niets uit uw browser volgen met behulp van cookies. http://publisher.tradedoubler.com/include/functions/optout.html?

Door op de volgende link te klikken, zal Kwanko niets uit uw browser volgen met behulp van cookies https://netaffiliation.com/opto

1.3.6 Lijst met cookies voor reclamedoeleinden

Derden Toegepast op de volgende websites Doel van gebruik  
Facebook-advertenties (remarketing/retargeting) alle Interesse-gerelateerde advertenties  
Google AdWord & Shopping alle Interesse-gerelateerde advertenties  
Optivo broadmail alle Voor e-mailmarketing  
Tradedoubler shop.olympus.eu (alle winkelwebsites die hiet beschreven zijn) Online advertentietechnologie  

1.4 Sociale plugins

1.4.1 Facebook

Wanneer u inlogt op een van onze websites en een account aanmaakt, kunt u ervoor kiezen om dit te doen door uw Facebook-account te koppelen aan onze website. Tijdens de registratie en bij het inloggen op onze website, zal informatie over uw gebruik van onze website direct worden overgedragen aan Facebook. We hebben geen invloed op de gegevens die door Facebook worden verzameld. Als u bent aangemeld bij het sociale netwerk, kan naar uw gebruik van onze website worden verwezen en deze automatisch worden weergegeven in uw Facebook-account.

De gegevensbeheerder voor de Facebook-service met betrekking tot de Amerikaanse en Canadese gebruikers is: Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS. De gegevensbeheerder voor gebruikers buiten de Verenigde Staten en Canada is: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, Hanover Quay 5-7, 2 Dublin, Ierland. Informatie over privacy op Facebook is hier te vinden.

1.4.2 Pinterest

Onze website kan de Pin-it-button van Pinterest gebruiken als plug-in voor sociale netwerken. Wanneer deze wordt weergegeven of erop wordt geklikt, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw computer en de Pinterest-server. Pinterest kan persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens van u verzamelen. We raden aan om informatie te krijgen over de soorten gegevens, het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, de voortdurende verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest. Evenals uw rechten en instellingsopties om uw privésfeer te beschermen door de gegevensprivacyinformatie te lezen op pinterest.com.

1.4.3 LinkedIn

Deze website maakt gebruik van de LinkedIn Insight Tag, een conversietool van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Deze tool helpt ons om u op uw persoonlijke interesses gebaseerde advertenties op andere websites te tonen. Hiervoor wordt er in uw browser een cookie met een geldigheid van 120 dagen geplaatst. LinkedIn stelt ons geanonimiseerde berichten ter beschikking, die gegevens bevatten over de weergaveactiviteit en informatie over uw interactie met onze website. Meer informatie over gegevensbescherming op LinkedIn vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van LinkedIn.

U kunt te allen tijde de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website gebaseerde gegevens door LinkedIn, evenals de verwerking van deze gegevens door LinkedIn uitschakelen, door een opt-out-cookie te plaatsen. Hierdoor wordt de toekomstige verzameling van uw gegevens bij het bezoeken van deze website verhinderd. U kunt dit doen door op de volgende koppeling te klikken:

LinkedIn Insight Tag deactiveren

Het opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in uw browser wist, dan moet u het opt-out-cookie ook opnieuw instellen.

De gegevensverwerking in verband met de LinkedIn Insight Tag-functie is gerechtvaardigd volgens Art. 6 par. 1 lid f) DS-GVO, aangezien wij er een gerechtvaardigd belang bji hebben om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en uw gebruik van onze website te analyseren.

1.5 Andere diensten van derden

1.5.1 Google maps, reCaptcha, YouTube

Deze website maakt gebruik van de kaartservice Google Maps. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Om de functies van Google Maps te gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen en evenementen en om het u gemakkelijk te maken om de plaatsen te vinden die door ons op de website zijn aangegeven. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van Art. 6 lid 1 lit. f) AVG. U vindt meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens in de verklaring voor gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy.

Om uw bestellingen via internetformulieren te beschermen, gebruiken we de service reCAPTCHA van het bedrijf Google Inc. (Google). De query wordt gebruikt om te onderscheiden of de invoer is gemaakt door een menselijke of een corrupte, geautomatiseerde, mechanische verwerking. De query omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Voor dit doel wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Door reCaptcha te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de herkenning die u levert zal worden gebruikt om oude werken te digitaliseren. Als IP-anonimisering echter is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort in lidstaten van de Europese Unie en lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om uw gebruik van deze service te evalueren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van reCaptcha, zal niet worden samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt. Deze gegevens zijn onderhevig aan het afwijkende privacybeleid van Google. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google gaat u naar: https://policies.google.com/privacy.

De rechtsgrond voor het verwerken van uw gegevens met behulp van deze service is gebaseerd op Art. 6 lid 1 f) AVG aangezien de exploitant van de website een legitiem belang heeft bij het beschermen van zijn websiteaanbiedingen tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en spam.

We hebben YouTube-video's geïntegreerd in ons online aanbod, die zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com en direct op onze website kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeveiligingsmodus", dat wil zeggen dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de gegevens waarnaar in lid 2 wordt verwezen, verzonden. We hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens die zijn vermeld in § 3 van deze verklaring, verzonden. Dit is onafhankelijk van het feit of YouTube een gebruikersaccount biedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent aangemeld bij Google, wordt uw informatie direct gekoppeld aan uw account. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op YouTube, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor doeleinden als adverteren, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerpen van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om vraaggericht adverteren te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, in dit geval moet u contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

De rechtsgrond is gebaseerd op art. 6 lid 1 f) AVG, omdat het nodig is om u specifieke video's te laten zien.

Raadpleeg het privacybeleid voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen: https://policies.google.com/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

1.5.2 URL-verkorting - Gebruik van bit-links

Wij maken gebruik van de diensten van bit.ly Inc., (New York City (HQ), 139, 5TH. Avenue, 5th. Floor, New York, NY 10010, VS om URL's te verkorten bij het plaatsen van inhoud op social-mediaplatforms en als onderdeel van nieuwsbrieven. Bit.ly verzamelt anonieme gebruiksgegevens om ons te vertellen hoe vaak op een bepaalde verkorte link is geklikt. Deze informatie wordt verzameld en niet op individuele basis gerapporteerd. Bit.ly verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie over u en heeft geen toegang tot enige informatie die u ons verstrekt. We hebben Bit.ly gekozen als onze voorkeursdienst voor URL-verkortingen, omdat het een bedrijf is dat is geregistreerd onder het privacyschild van de EU/VS, wat betekent dat ze gegevensbeschermingsnormen bieden die vergelijkbaar zijn met die van de AVG. Meer informatie over hoe bit.ly cookies gebruikt en gebruiksgegevens verzamelt, is te vinden in hun privacybeleid op: http://bitly.com/pages/privacy.

Laatst gewijzigd op: 18.05.2018